Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفتگوی ویژه با جنرال سالنگی

جنرال ایوب سالنگی معین امور امنیتی وزارت امور داخله در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز می‌گوید که طالبان و هر گروه دیگری که مردم بی گناه را بکشند، دشمن هستند و خاموشی در برابر این گروه‌ها جنایت است.

برای تماشای کامل گفتگو، به این جا سر بزنید:

گوناگون

گفتگوی ویژه با جنرال سالنگی

جنرال ایوب سالنگی معین امور امنیتی وزارت امور داخله در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز می‌گوید که طالبان و هر گروه دیگری که مردم بی گناه را بکشند، دشمن هستند و خاموشی در برابر این گروه‌ها جنایت است.

برای تماشای کامل گفتگو، به این جا سر بزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews