تازه‌ترین خبرها
گوناگون

هنر: رابطه هنر با سیاست

در این برنامه گرداننده آرش بارز رابطه هنر با سیاست، جایگاه هنر در گفتگوهای صلح و موارد مرتبط با آن را با مهمانان این برنامه بحث کرده است. 

مهمانان: 

•    سیدآقا باضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ

•    رویا سادات، فلم ساز

•    عمر صدر، استاد دانشگاه 

گوناگون

هنر: رابطه هنر با سیاست

در این برنامه گرداننده آرش بارز رابطه هنر با سیاست، جایگاه هنر در گفتگوهای صلح و موارد مرتبط با آن را با مهمانان این برنامه بحث کرده است. 

مهمانان: 

•    سیدآقا باضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ

•    رویا سادات، فلم ساز

•    عمر صدر، استاد دانشگاه 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews