Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ -- ۲۷ حمل ۱۴۰۰

در این برنامه به افزایش بهای امواد اولیه در بازارهای کابل و چالش غصب زمین در پایتخت کشور، پرداخته شده است. 

همزمان با آغاز ماه رمضان در پایتخت، بهای مواد اولیه خوراکی در بازارها افزایش یافته است.

شماری از پایتخت نشینان با انتقاد از نبود نظارت حکومت از بازارها، از بازرگانان خواهان کاهش بهای مواد اولیه در ماه رمضان هستند.

هم اکنون نرخ یک بوشکه روغن از ۶۰۰ افغانی به ۷۰۰ افغانی و نرخ یک بوری برنج، از  ۱ هزار و ۵۵۰ به ۱ هزار و ۶۵۰ افغانی و نیز نرخ یک سیر کچالو و پیاز از ۸۰  و ۱۰۰ افغانی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ افغانی افزایش یافته است.

با این حال وزارت صنعت و تجارت با تاکید بر ادامه، نظارت حکومت از بازاراها در ماه رمضان، از مجازات گران فروشان نیز هشدار می دهد.

مهمانان بخش اول برنامه:

احمد فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت

میرویس حاجی زاده، بازرگان
         
در حالی که رییس جمهور غنی در تازه ترین مورد گفته است، که به غصب زمین، پایان داده شده است، اما این مساله هنوزهم یک چالش شدید در پایتخت است.

در یکی از موردها، فردی ادعا دارد که بیشتر از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین اش در کابل، از سوی شماری از افراد قلدر، غصب شده است، اما با وجود دادخواهی هایش در نزدیک به پانزده سال، حکومت به آنان رسیدگی نمی کند.

اما شهرداری کابل می گوید که پرونده زمین های این فرد در دادگاه قرار دارد و روی آن کار جریان دارد.

اما این فرد در حالی بر غضب جایدادهایش ادعا می کند، که این زمین های در کنار حوزه شانزدهم امنیتی پولیس قرار دارند و باوجود در جریان بودن پرونده آن در دادگاه، هنوزهم ساخت و ساز در آنجا ادامه دارد.

مهمان بخش دوم برنامه:

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل

گرداننده: شگوفه دانش

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ -- ۲۷ حمل ۱۴۰۰

در این برنامه به افزایش بهای امواد اولیه در بازارهای کابل و چالش غصب زمین در پایتخت کشور، پرداخته شده است. 

همزمان با آغاز ماه رمضان در پایتخت، بهای مواد اولیه خوراکی در بازارها افزایش یافته است.

شماری از پایتخت نشینان با انتقاد از نبود نظارت حکومت از بازارها، از بازرگانان خواهان کاهش بهای مواد اولیه در ماه رمضان هستند.

هم اکنون نرخ یک بوشکه روغن از ۶۰۰ افغانی به ۷۰۰ افغانی و نرخ یک بوری برنج، از  ۱ هزار و ۵۵۰ به ۱ هزار و ۶۵۰ افغانی و نیز نرخ یک سیر کچالو و پیاز از ۸۰  و ۱۰۰ افغانی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ افغانی افزایش یافته است.

با این حال وزارت صنعت و تجارت با تاکید بر ادامه، نظارت حکومت از بازاراها در ماه رمضان، از مجازات گران فروشان نیز هشدار می دهد.

مهمانان بخش اول برنامه:

احمد فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت

میرویس حاجی زاده، بازرگان
         
در حالی که رییس جمهور غنی در تازه ترین مورد گفته است، که به غصب زمین، پایان داده شده است، اما این مساله هنوزهم یک چالش شدید در پایتخت است.

در یکی از موردها، فردی ادعا دارد که بیشتر از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین اش در کابل، از سوی شماری از افراد قلدر، غصب شده است، اما با وجود دادخواهی هایش در نزدیک به پانزده سال، حکومت به آنان رسیدگی نمی کند.

اما شهرداری کابل می گوید که پرونده زمین های این فرد در دادگاه قرار دارد و روی آن کار جریان دارد.

اما این فرد در حالی بر غضب جایدادهایش ادعا می کند، که این زمین های در کنار حوزه شانزدهم امنیتی پولیس قرار دارند و باوجود در جریان بودن پرونده آن در دادگاه، هنوزهم ساخت و ساز در آنجا ادامه دارد.

مهمان بخش دوم برنامه:

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل

گرداننده: شگوفه دانش

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews