تازه‌ترین خبرها
گوناگون

هنر: بحث روی ابتذال در هنر

در این برنامه گرداننده آرش بارز در باره ابتذال در هنر و موضوعات مرتبط به آن، با مهمانان این برنامه بحث کرده است.

مهمانان:

عتیق رحیمی، سینماگر

سمیع رفیع، استاد موسیقی 

ظاهر سنگر، سینماگر 

عارف بهرام، استاد دانشگاه 

گوناگون

هنر: بحث روی ابتذال در هنر

در این برنامه گرداننده آرش بارز در باره ابتذال در هنر و موضوعات مرتبط به آن، با مهمانان این برنامه بحث کرده است.

مهمانان:

عتیق رحیمی، سینماگر

سمیع رفیع، استاد موسیقی 

ظاهر سنگر، سینماگر 

عارف بهرام، استاد دانشگاه 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews