تازه‌ترین خبرها
گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ -- ۳۱ ثور ۱۴۰۰

در این برنامه به هشدار شهرداری برای ضبط امول دکاندارانی که در پیاده روها فعالیت می کنند و شکایت شرکت های ترانسپورتی از ادامه باجگیری ها در مسیر شاهراه های کشور، پرداخته شده است. 

شهرداری کابل از ضبط اموال آن‌ دکاندارانی هشدار می‌دهد که در پیاده روها فعالیت می‌کنند.

این نهاد می‌گوید که این اموال پس از گردآوری در دسترس افراد نیازمند قرار داه خواهد شد.

این درحالیست که با وجود سپری شدن زمان بسیاری از آغاز برنامه شهرداری برای ایجاد نظم شهری، کابل همچنان گواه افزایش این بی‌نظمی‌هاست.

بسیاری از پایتخت‌نشینان با انتقاد از آنچه که بی‌توجهی شهرداری در این مورد می‌گویند، پرداخت رشوه از سوی دست‌فروشان به این نهاد را علت این بی‌نظمی‌ها می‌گویند.

ادعایی که شهرداری کابل آن را رد می کند.
 
مهمان بخش اول برنامه: 

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل
 
شماری از شرکت‌های ترانسپورتی در کابل، از آنچه که ادامه باجگیری از موترهای شان از سوی نیروهای پولیس در مسیر شاهراه‌های کشور می‌گویند، شکایت دارند.

شماری از مسوولان این شرکت‌ها با انتقاد از حل نشدن این چالش می گویند که راننده‌گان شان مجبورند تا برای گذشتن از دروازه هرولایتی، برای نیروهای پولیس پول بپردزاند، اگر نه موترهایشان برای روزهای بدون علتی، متوقف می‌شود.

وزارت امورد داخله، با تاکید بر حل کامل این چالش از بازداشت و برکناری شماری از افراد به اتهام باجگیری در مسیر شاهراه‌های کشور در چنده ماه پسین، خبر می‌دهد.
 
مهمانان بخش دوم برنامه:

عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی

سلیمان مومند، سخنگوی اتحادیه شرکت‌های ترانسپورتی

گرداننده: زرمینه محمدی

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ -- ۳۱ ثور ۱۴۰۰

در این برنامه به هشدار شهرداری برای ضبط امول دکاندارانی که در پیاده روها فعالیت می کنند و شکایت شرکت های ترانسپورتی از ادامه باجگیری ها در مسیر شاهراه های کشور، پرداخته شده است. 

شهرداری کابل از ضبط اموال آن‌ دکاندارانی هشدار می‌دهد که در پیاده روها فعالیت می‌کنند.

این نهاد می‌گوید که این اموال پس از گردآوری در دسترس افراد نیازمند قرار داه خواهد شد.

این درحالیست که با وجود سپری شدن زمان بسیاری از آغاز برنامه شهرداری برای ایجاد نظم شهری، کابل همچنان گواه افزایش این بی‌نظمی‌هاست.

بسیاری از پایتخت‌نشینان با انتقاد از آنچه که بی‌توجهی شهرداری در این مورد می‌گویند، پرداخت رشوه از سوی دست‌فروشان به این نهاد را علت این بی‌نظمی‌ها می‌گویند.

ادعایی که شهرداری کابل آن را رد می کند.
 
مهمان بخش اول برنامه: 

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل
 
شماری از شرکت‌های ترانسپورتی در کابل، از آنچه که ادامه باجگیری از موترهای شان از سوی نیروهای پولیس در مسیر شاهراه‌های کشور می‌گویند، شکایت دارند.

شماری از مسوولان این شرکت‌ها با انتقاد از حل نشدن این چالش می گویند که راننده‌گان شان مجبورند تا برای گذشتن از دروازه هرولایتی، برای نیروهای پولیس پول بپردزاند، اگر نه موترهایشان برای روزهای بدون علتی، متوقف می‌شود.

وزارت امورد داخله، با تاکید بر حل کامل این چالش از بازداشت و برکناری شماری از افراد به اتهام باجگیری در مسیر شاهراه‌های کشور در چنده ماه پسین، خبر می‌دهد.
 
مهمانان بخش دوم برنامه:

عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی

سلیمان مومند، سخنگوی اتحادیه شرکت‌های ترانسپورتی

گرداننده: زرمینه محمدی

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews