تازه‌ترین خبرها
گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ -- ۷ جوزا ۱۴۰۰

در این برنامه به نگرانی از افزایش آلوده گی هوا در کابل، شکایت ها از زمانگیر بودن کارهای اداری در نهادهای دولتی، نبود سردخانه ها برای نگهداری فراورده های کشاورزی و ادامه ساخت و سازهای غیرقانونی پایتخت، پرداخته شده است. 

وزارت صحت عامه و اداره ملی حفاظت از محیط زیست از افزایش گشت‌وگذار موترهای دودزا در پایتخت ابراز نگرانی می‌کنند.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که نزدیک به چهل درصد از آلودگی هوای پایتخت برخاسته از دود این موترهاست.

این اداره از تلاش‌ها برای ایجاد مرکزهای تخنیکی برای آزمایش موترها و توقف موترهای دودزا و فرسوده در پایتخت سخن می گوید.

در همین حال ریاست پولیس ترافیک کشور می‌گوید که تنها در دوسال پسین، ۹ هزار و ۳۷۸ موتر دودزا در کابل متوقف و پس از بازسازی رها شده‌اند.

کاربن مونواکساید، سلفر و سرب از موادهای مضره کیمیایی هستند که از دود موترها در هوا پخش می‌شوند و برای سلامتی انسان ها پیامدهای ناگواری دارند.

مهمانان بخش اول برنامه: 

سید انور مراد، رییس عمومی ترافیک

محمد کاظم همایون، رییس اداره محیط زیست کابل

شماری از کسانیکه مشغول کشاورزی در پایتخت هستند، از نبود سردخانه‌ها برای نگهداری محصولات و بازار مناسب برای فروش این محصولات شکایت دارند.

شماری از این کشاورزان می گویند که به علت نبود سردخانه‌ها، مجبورند تا محصولات‌شان را به بهای بسیار کم به فروش برسانند.

شماری از آنان می گویند که درآمدهای‌شان از رهگذر فعالیت‌های زراعتی هر روز روبه کاهش است و از بهر کمبود آب و نبود مصونیت، بسیاری از زمین‌های‌شان در سال روان، کشت ناشده مانده است.

شماری دیگر از این کشاورزان، از آنچه که وجود فساد در اهدای قرضه‌های زراعتی از سوی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری می‌گویند، شکایت دارند.

اما وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با رد این چالش‌ها، می گوید که که در یکسال پسین بیشتر از ۶۵ سردخانه صفر درجه برای نگهداری سیب در کابل ایجادشده و تا یک ماه آینده بهره‌برداری می شود.

مهمان بخش دوم برنامه: 

محمد عمر منگل، رییس زارعت کابل

گرداننده: زرمینه محمدی

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ -- ۷ جوزا ۱۴۰۰

در این برنامه به نگرانی از افزایش آلوده گی هوا در کابل، شکایت ها از زمانگیر بودن کارهای اداری در نهادهای دولتی، نبود سردخانه ها برای نگهداری فراورده های کشاورزی و ادامه ساخت و سازهای غیرقانونی پایتخت، پرداخته شده است. 

وزارت صحت عامه و اداره ملی حفاظت از محیط زیست از افزایش گشت‌وگذار موترهای دودزا در پایتخت ابراز نگرانی می‌کنند.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که نزدیک به چهل درصد از آلودگی هوای پایتخت برخاسته از دود این موترهاست.

این اداره از تلاش‌ها برای ایجاد مرکزهای تخنیکی برای آزمایش موترها و توقف موترهای دودزا و فرسوده در پایتخت سخن می گوید.

در همین حال ریاست پولیس ترافیک کشور می‌گوید که تنها در دوسال پسین، ۹ هزار و ۳۷۸ موتر دودزا در کابل متوقف و پس از بازسازی رها شده‌اند.

کاربن مونواکساید، سلفر و سرب از موادهای مضره کیمیایی هستند که از دود موترها در هوا پخش می‌شوند و برای سلامتی انسان ها پیامدهای ناگواری دارند.

مهمانان بخش اول برنامه: 

سید انور مراد، رییس عمومی ترافیک

محمد کاظم همایون، رییس اداره محیط زیست کابل

شماری از کسانیکه مشغول کشاورزی در پایتخت هستند، از نبود سردخانه‌ها برای نگهداری محصولات و بازار مناسب برای فروش این محصولات شکایت دارند.

شماری از این کشاورزان می گویند که به علت نبود سردخانه‌ها، مجبورند تا محصولات‌شان را به بهای بسیار کم به فروش برسانند.

شماری از آنان می گویند که درآمدهای‌شان از رهگذر فعالیت‌های زراعتی هر روز روبه کاهش است و از بهر کمبود آب و نبود مصونیت، بسیاری از زمین‌های‌شان در سال روان، کشت ناشده مانده است.

شماری دیگر از این کشاورزان، از آنچه که وجود فساد در اهدای قرضه‌های زراعتی از سوی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری می‌گویند، شکایت دارند.

اما وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با رد این چالش‌ها، می گوید که که در یکسال پسین بیشتر از ۶۵ سردخانه صفر درجه برای نگهداری سیب در کابل ایجادشده و تا یک ماه آینده بهره‌برداری می شود.

مهمان بخش دوم برنامه: 

محمد عمر منگل، رییس زارعت کابل

گرداننده: زرمینه محمدی

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews