تازه‌ترین خبرها
گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ - ۲۱ جوزا ۱۴۰۰

در این برنامه به شکایت از کمبود آکسیجن در شماری از شفاخانه‌های پایتخت، انتقاد باشنده‌گان کابل از خامه بودن شماری جاده‌ها، نگرانی‌ها از افزایش تهدیدهای امنیتی و متهم شدن وزارت صحت عامه به ناتوانی در مدیریت واکسین کرونا، پرداخته شده است.

شماری از نزدیکان بیماران کووید نزده از آنچه که کمبود آکسیجن در شماری از شفاخانه‌های پایتخت می‌گویند، شکایت دارند.

بسیاری از آنان می‌گویند که شماری از شفاخانه‌ها برای بیماران شان آکسیجن فراهم نمی‌سازند و آنان را می‌گویند که خودشان آکسیجن خریداری کنند.

وزارت صحت عامه، می گوید که اکنون کمبود آکسیجن در شفاخانه‌ها محسوس نیست، اما اگر گسترش کرونا، همینگونه ادامه یابد، شفاخانه های کشور با کمبود شدید آکسیجن روبرو خواهند شد.

مهمانان بخش اول برنامه:

داکتر کامیار علایی، پزشک و متخصص سیاست گذاری بهداشت

داکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه

افزایش تهدید های امنیتی و هدف قرار گرفتن موترهای شهری نگرانی های شهروندان و راننده گان را برانگیخته است.

بسیاری از راننده‌گان می‌گویند که نمی‌توانند بر هیچ مسافری اعتماد کنند و شامگاهی بسیاری از مسافران را پس از تلاشی به موترشان اجازه می‌دهند.

شماری دیگر از آنان می‌گویند که هنگام رانندگی در جاده‌های کابل، بیشتر از هرچیزی متوجه این هستند که مبادا با ماین جاسازی شد‌ه‌یی برخورد کنند.

بسیاری از مسافران موترهای شهری از حکومت می‌خواهند تا طرحی را برای کاهش انفجارها بر موترهای شهری راه اندازد.

مهمان بخش دوم برنامه:

علیم داد علیم، فعال جامعه مدنی

گرداننده: زرمینه محمدی 

گزارشگر: عبدالودود سالنگی
 

گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ - ۲۱ جوزا ۱۴۰۰

در این برنامه به شکایت از کمبود آکسیجن در شماری از شفاخانه‌های پایتخت، انتقاد باشنده‌گان کابل از خامه بودن شماری جاده‌ها، نگرانی‌ها از افزایش تهدیدهای امنیتی و متهم شدن وزارت صحت عامه به ناتوانی در مدیریت واکسین کرونا، پرداخته شده است.

شماری از نزدیکان بیماران کووید نزده از آنچه که کمبود آکسیجن در شماری از شفاخانه‌های پایتخت می‌گویند، شکایت دارند.

بسیاری از آنان می‌گویند که شماری از شفاخانه‌ها برای بیماران شان آکسیجن فراهم نمی‌سازند و آنان را می‌گویند که خودشان آکسیجن خریداری کنند.

وزارت صحت عامه، می گوید که اکنون کمبود آکسیجن در شفاخانه‌ها محسوس نیست، اما اگر گسترش کرونا، همینگونه ادامه یابد، شفاخانه های کشور با کمبود شدید آکسیجن روبرو خواهند شد.

مهمانان بخش اول برنامه:

داکتر کامیار علایی، پزشک و متخصص سیاست گذاری بهداشت

داکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه

افزایش تهدید های امنیتی و هدف قرار گرفتن موترهای شهری نگرانی های شهروندان و راننده گان را برانگیخته است.

بسیاری از راننده‌گان می‌گویند که نمی‌توانند بر هیچ مسافری اعتماد کنند و شامگاهی بسیاری از مسافران را پس از تلاشی به موترشان اجازه می‌دهند.

شماری دیگر از آنان می‌گویند که هنگام رانندگی در جاده‌های کابل، بیشتر از هرچیزی متوجه این هستند که مبادا با ماین جاسازی شد‌ه‌یی برخورد کنند.

بسیاری از مسافران موترهای شهری از حکومت می‌خواهند تا طرحی را برای کاهش انفجارها بر موترهای شهری راه اندازد.

مهمان بخش دوم برنامه:

علیم داد علیم، فعال جامعه مدنی

گرداننده: زرمینه محمدی 

گزارشگر: عبدالودود سالنگی
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews