Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفت‌وگو با رییس هیئت صلیب سرخ درباره وضعیت بشری در افغانستان

در این برنامه گرداننده حامد بهرام با ایلوی فیلیون، رییس هئیت صلیب سرخ در افغانستان، روی وضعیت بشری در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

گوناگون

گفت‌وگو با رییس هیئت صلیب سرخ درباره وضعیت بشری در افغانستان

در این برنامه گرداننده حامد بهرام با ایلوی فیلیون، رییس هئیت صلیب سرخ در افغانستان، روی وضعیت بشری در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews