Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفت‌وگوی ویژه با دو مقام سازمان ملل متحد

 

مارکس پوتزل، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که ممنوعیت‌های پسین بر بانوان سبب منزوی شدن افغانستان خواهد شد.

مارکس پوتزل و الیسون دیویدیان در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که افغانستان تنها کشور اسلامی است که زنان و دختران از آموزش به دور مانده‌اند.

گوناگون

گفت‌وگوی ویژه با دو مقام سازمان ملل متحد

 

مارکس پوتزل، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که ممنوعیت‌های پسین بر بانوان سبب منزوی شدن افغانستان خواهد شد.

مارکس پوتزل و الیسون دیویدیان در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که افغانستان تنها کشور اسلامی است که زنان و دختران از آموزش به دور مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews