Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفت‌وگوی ویژه با حضرت عمر زاخیل‌وال، وزیر مالیه در حکومت پیشین

عمر زاخيل‌وال وزیر مالیه در حکومت پیشین می‌گوید که سیاست‌های حکومت سرپرست در زمینه حق کار‌ و آموزش بانوان، روابط افغانستان را با جهان محدودتر ساخته است.

آقای زاخیل‌وال در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، قانون اساسی و پشتیبانی مردمی را در حکومت‌داری یک نیاز می‌داند.

گوناگون

گفت‌وگوی ویژه با حضرت عمر زاخیل‌وال، وزیر مالیه در حکومت پیشین

عمر زاخيل‌وال وزیر مالیه در حکومت پیشین می‌گوید که سیاست‌های حکومت سرپرست در زمینه حق کار‌ و آموزش بانوان، روابط افغانستان را با جهان محدودتر ساخته است.

آقای زاخیل‌وال در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، قانون اساسی و پشتیبانی مردمی را در حکومت‌داری یک نیاز می‌داند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews