Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفت‌وگوی ویژه با هانا نیومن، عضو پارلمان اتحادیه اروپا

هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، تاکید ورزیده است که مشارکت زنان در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان مهم است.

خانم نیومن به این باور است که وضع محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان، زندگی اجتماعی را تنگ‌تر ساخته و فرصت‌های اقتصادی را از میان برده است.

 

 

گوناگون

گفت‌وگوی ویژه با هانا نیومن، عضو پارلمان اتحادیه اروپا

هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، تاکید ورزیده است که مشارکت زنان در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان مهم است.

خانم نیومن به این باور است که وضع محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان، زندگی اجتماعی را تنگ‌تر ساخته و فرصت‌های اقتصادی را از میان برده است.

 

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews