تازه‌ترین خبرها
گوناگون

برنامه کرونا: ثبت ۲۸۵ رویداد تازه در کشور

بر بنیاد آمار های وزارت صحت عامه دو صدو هشتاد و پنج رویداد تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شده اند. با ثبت این رویدادها شمار رویدادهای این ویروس، به چهار هزار و شش صد و هفتاد و هشت تن رسیده است.

در همین حال شماری از خانواده های بیماران از خدمات بهداشتی در شفاخانه افغان - جاپان به سختی انتقاد می کنند و می گویند که برای بیماران دارو داده نمی شود.

درهمین حال والی کابل میگوید که او با انتقال بیماران به قصر دارالامان مخالفت نکرده است بل صلاحیت امنیت آن به دست نیروهای امنیتی است. به گفته سخنگوی والی کابل دفتر موقت هماهنگی تلاش های ضد مبارزه با کرونای والی در بخشی جداگانه این قصر است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

داکتر عبدالقدیر قدیر، رییس عمومی پلان و پالیسی وزارت صحت

داکتر نقيب صافی، متخصص صحت عامه

حسیب موحد، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی

گوناگون

برنامه کرونا: ثبت ۲۸۵ رویداد تازه در کشور

بر بنیاد آمار های وزارت صحت عامه دو صدو هشتاد و پنج رویداد تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شده اند. با ثبت این رویدادها شمار رویدادهای این ویروس، به چهار هزار و شش صد و هفتاد و هشت تن رسیده است.

در همین حال شماری از خانواده های بیماران از خدمات بهداشتی در شفاخانه افغان - جاپان به سختی انتقاد می کنند و می گویند که برای بیماران دارو داده نمی شود.

درهمین حال والی کابل میگوید که او با انتقال بیماران به قصر دارالامان مخالفت نکرده است بل صلاحیت امنیت آن به دست نیروهای امنیتی است. به گفته سخنگوی والی کابل دفتر موقت هماهنگی تلاش های ضد مبارزه با کرونای والی در بخشی جداگانه این قصر است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

داکتر عبدالقدیر قدیر، رییس عمومی پلان و پالیسی وزارت صحت

داکتر نقيب صافی، متخصص صحت عامه

حسیب موحد، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews