تازه‌ترین خبرها
گوناگون

جوانان و صلح: نقش و جایگاه جوانان در روند صلح

جوانان و صلح ویژه برنامه طلوع‌نیوز است که برای جوانان افغانستان فرصت را مساعد ساخته تا دیدگاه‌های شان را در باره روند صلح افغانستان و چالش‌ها و فرصت‌های فرا راه این روند ابراز کنند.

پنجمین برنامه جوانان و صلح در دانشگاه کاروان برگزار شده است و در آن ده‌ها تن از دانشجویان این دانشگاه اشتراک کردند و روی نقش، جایگاه و تاثیرگذاری جوانان در روند صلح بحث کردند.

گرداننده: مسعود ملک

مهمانان:

کاظم بامیک، دانشجوی دانشگاه کاروان

وجاهت، دانشجوی دانشگاه کاروان

رفیع الله ایمل زی، دانشجوی دانشگاه کاروان

جمال الله عابد، دانشجوی دانشگاه کاروان

گوناگون

جوانان و صلح: نقش و جایگاه جوانان در روند صلح

جوانان و صلح ویژه برنامه طلوع‌نیوز است که برای جوانان افغانستان فرصت را مساعد ساخته تا دیدگاه‌های شان را در باره روند صلح افغانستان و چالش‌ها و فرصت‌های فرا راه این روند ابراز کنند.

پنجمین برنامه جوانان و صلح در دانشگاه کاروان برگزار شده است و در آن ده‌ها تن از دانشجویان این دانشگاه اشتراک کردند و روی نقش، جایگاه و تاثیرگذاری جوانان در روند صلح بحث کردند.

گرداننده: مسعود ملک

مهمانان:

کاظم بامیک، دانشجوی دانشگاه کاروان

وجاهت، دانشجوی دانشگاه کاروان

رفیع الله ایمل زی، دانشجوی دانشگاه کاروان

جمال الله عابد، دانشجوی دانشگاه کاروان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews