تازه‌ترین خبرها
گوناگون

مستند پروژۀ تاپی

«تاپی تحولی در اقتصاد افغانستان و منطقه»؛ مستند پروژۀ انتقال لولۀ گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند و استقبال مردم از این پروژه بزرگ اقتصادی.

پروژه تاپی در سال ۲۰۱۶ توسط رهبران چهار کشور شامل این پروژه، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت و کار بخش ترکمنستان این پروژه به روز جمعه پایان یافت. 

تهیه کننده صمیم فرامرز

گوناگون

مستند پروژۀ تاپی

«تاپی تحولی در اقتصاد افغانستان و منطقه»؛ مستند پروژۀ انتقال لولۀ گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند و استقبال مردم از این پروژه بزرگ اقتصادی.

پروژه تاپی در سال ۲۰۱۶ توسط رهبران چهار کشور شامل این پروژه، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت و کار بخش ترکمنستان این پروژه به روز جمعه پایان یافت. 

تهیه کننده صمیم فرامرز

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews