تازه‌ترین خبرها
گوناگون

مناظره: هشت مارچ روز جهانی زن

در این برنامه گرداننده صدف امیری در باره روز جهانی زن با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان برنامه:

•    فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان 

•    فرخنده زهرا نادری، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان

•    سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت زنان 

•    فیروزه مشتری، مشاور بانوی نخست 

گوناگون

مناظره: هشت مارچ روز جهانی زن

در این برنامه گرداننده صدف امیری در باره روز جهانی زن با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان برنامه:

•    فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان 

•    فرخنده زهرا نادری، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان

•    سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت زنان 

•    فیروزه مشتری، مشاور بانوی نخست 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews