تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفتگوی ویژه با معاونان بانک جهانی و اداره مالی بین المللی

در این برنامه گرداننده سیر سیرت با هارت شیفر، معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی و نینا استوکویچ معاون اداره مالی بین المللی (آی اف سی) گفتگو کرده است.

در این برنامه، این دو مقام ارشد بانک جهانی، که ماه گذشته به کابل‌ آمده بودند، روی برنامه‌های آینده بانک جهانی برای افغانستان به ویژه در بخش خودکفاشدن سکتورهای مختلف و همچنان فعالیت های بانک جهانی و اداره مالی بین المللی گفتگو کرده اند.

گوناگون

گفتگوی ویژه با معاونان بانک جهانی و اداره مالی بین المللی

در این برنامه گرداننده سیر سیرت با هارت شیفر، معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی و نینا استوکویچ معاون اداره مالی بین المللی (آی اف سی) گفتگو کرده است.

در این برنامه، این دو مقام ارشد بانک جهانی، که ماه گذشته به کابل‌ آمده بودند، روی برنامه‌های آینده بانک جهانی برای افغانستان به ویژه در بخش خودکفاشدن سکتورهای مختلف و همچنان فعالیت های بانک جهانی و اداره مالی بین المللی گفتگو کرده اند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews