تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفتگوی ویژۀ با آغاجان معتصم

آغاجان معتصم وزیر مالیه طالبان بود و پس از آن افزون برعضویت در شورای رهبری طالبان همچون مسؤول مالی این گروه و نیز رییس کمیتۀ سیاسی طالبان کار کرده‎است.

او از چهره‌های صلح خواه، دانسته می‌شود و پس از بلند کردن آواز صلح خواهی فراز و فرودهای را نیز پشت سر گذاشته‌است.

چنان که در پاکستان مورد حمله قرار گرفت و در امارات متحده عربی زندانی شد. او چند سالی می‌شود که از طالبان فاصله گرفته‎است، اما می‌گوید که طالب بود، طالب است و طالب خواهد ماند

گوناگون

گفتگوی ویژۀ با آغاجان معتصم

آغاجان معتصم وزیر مالیه طالبان بود و پس از آن افزون برعضویت در شورای رهبری طالبان همچون مسؤول مالی این گروه و نیز رییس کمیتۀ سیاسی طالبان کار کرده‎است.

او از چهره‌های صلح خواه، دانسته می‌شود و پس از بلند کردن آواز صلح خواهی فراز و فرودهای را نیز پشت سر گذاشته‌است.

چنان که در پاکستان مورد حمله قرار گرفت و در امارات متحده عربی زندانی شد. او چند سالی می‌شود که از طالبان فاصله گرفته‎است، اما می‌گوید که طالب بود، طالب است و طالب خواهد ماند

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews