تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفتگو با معتصم آغا جان وزیر مالیه پیشین طالبان

معتصم آغا جان وزیر مالیه پیشین رژیم طالبان در یک مصاحبه اختصاصی با طلوع‌نیوز می‌گوید یگانه راه بیرون‌ رفت افغانستان از بحران موجود، تفاهم سیاسی بین طرف‌های درگیر با مداخله سازمان ملل متحد است.

به گفته‌ی او، تمام طرف‌های سیاسی در افغانستان باید با بهره‌گیری از وضعیت کنونی در یک تفاهم، تمام تنش‌ها را از میان بردارند و کشور را از بحران نجات دهند.

به گفته‌ی او، طرف‌های درگیر در کشور ارزش‌های ملی و اسلامی را در نظر بگیرند.

پس از آن‌‌ که گروه طالبان سقوط کرد، معتصم آغا‌جان به عنوان رییس سیاسی شورای رهبری این گروه، موسوم به «شورای کویته» انتخاب شد.

اوچند سال پیش در شهر کراچی پاکستان در یک حمله‌ی مسلحانه زخمی شد و سپس برای تداوی به ترکیه انتقال داده شد.

دراین برنامه گراننده خپلواک ساپی با معتصم‌ آغاجان، وزیرمالیه پیشین طالبان گفتگو کرده است.

گوناگون

گفتگو با معتصم آغا جان وزیر مالیه پیشین طالبان

معتصم آغا جان وزیر مالیه پیشین رژیم طالبان در یک مصاحبه اختصاصی با طلوع‌نیوز می‌گوید یگانه راه بیرون‌ رفت افغانستان از بحران موجود، تفاهم سیاسی بین طرف‌های درگیر با مداخله سازمان ملل متحد است.

به گفته‌ی او، تمام طرف‌های سیاسی در افغانستان باید با بهره‌گیری از وضعیت کنونی در یک تفاهم، تمام تنش‌ها را از میان بردارند و کشور را از بحران نجات دهند.

به گفته‌ی او، طرف‌های درگیر در کشور ارزش‌های ملی و اسلامی را در نظر بگیرند.

پس از آن‌‌ که گروه طالبان سقوط کرد، معتصم آغا‌جان به عنوان رییس سیاسی شورای رهبری این گروه، موسوم به «شورای کویته» انتخاب شد.

اوچند سال پیش در شهر کراچی پاکستان در یک حمله‌ی مسلحانه زخمی شد و سپس برای تداوی به ترکیه انتقال داده شد.

دراین برنامه گراننده خپلواک ساپی با معتصم‌ آغاجان، وزیرمالیه پیشین طالبان گفتگو کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews