تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۱۷ حمل ۱۴۰۰

منابعی در قطر می گویند که زلمی خلیل زاد به هیئت های دو طرف در قطر نامه یی را که در آن آجندای نشست ترکیه مشخص شده است، سپرده است.

این منابع تاکید می ورزند که اجماع سیاسی برای حل زود هنگام بحران افغانستان، ایجاد حکومت مشترک، اجماع منطقه یی و جهانی از بخش های مهم آجندای نشست ترکیه خواهند بود.

شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که یک کمیتۀ پانزده نفری شورای عالی مصالحۀ ملی به ریاست محمد یونس قانونی  با وزیر امور خارجه، وزیر دولت در امور صلح، مشاور شورای امنیت ملی و چهره‌های سیاسی دیگر از سه روز بدینسو می‌کوشند که دیدگاه‌ها و طرح‌های صلح را برای نشست ترکیه توحید کنند.

این شورا می‌گوید که تا کنون تاریخ برگزاری نشست ترکیه و شمار شرکت کننده‌گان این نشست نهایی نشده است؛ اما این شورا می‌کوشد که تا دو روز دیگر یک سند نهایی را برای حضور در این نشست آماده نماید.
شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که در میان طرح‌ها و دیدگاه‌هایی که از سوی سیاست گران و احزاب سیاسی در بارۀ صلح به این شورا رسیده اند، نقاط مشترک بسیاری وجود دارند و قرار است که تا پایان همین هفته یک طرح واحد آماده شود.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۱۷ حمل ۱۴۰۰

منابعی در قطر می گویند که زلمی خلیل زاد به هیئت های دو طرف در قطر نامه یی را که در آن آجندای نشست ترکیه مشخص شده است، سپرده است.

این منابع تاکید می ورزند که اجماع سیاسی برای حل زود هنگام بحران افغانستان، ایجاد حکومت مشترک، اجماع منطقه یی و جهانی از بخش های مهم آجندای نشست ترکیه خواهند بود.

شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که یک کمیتۀ پانزده نفری شورای عالی مصالحۀ ملی به ریاست محمد یونس قانونی  با وزیر امور خارجه، وزیر دولت در امور صلح، مشاور شورای امنیت ملی و چهره‌های سیاسی دیگر از سه روز بدینسو می‌کوشند که دیدگاه‌ها و طرح‌های صلح را برای نشست ترکیه توحید کنند.

این شورا می‌گوید که تا کنون تاریخ برگزاری نشست ترکیه و شمار شرکت کننده‌گان این نشست نهایی نشده است؛ اما این شورا می‌کوشد که تا دو روز دیگر یک سند نهایی را برای حضور در این نشست آماده نماید.
شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که در میان طرح‌ها و دیدگاه‌هایی که از سوی سیاست گران و احزاب سیاسی در بارۀ صلح به این شورا رسیده اند، نقاط مشترک بسیاری وجود دارند و قرار است که تا پایان همین هفته یک طرح واحد آماده شود.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews