تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۲۹ سرطان ۱۴۰۰

گر چند در عید امسال همانند عید های گذشته آتش‌بس میان طالبان و حکومت به گونه رسمی اعلام نشده است؛ اما نخستین روز عید قربان با آرامش نسبی و بدون درگیری به پایان رسید.

شماری از نیرو های امنیتی مستقر در سنگر های نبرد می‌گویند که روز های عید را همواره به دور از خانواده های شان در تامین امنیت می‌گذرانند.

رییس جمهور اشرف غنی در سخنرانی اش پس از ادای نماز عید در ارگ ریاست جمهوری با انتقاد از طالبان گفت که این گروه با افزایش جنگ آشکار ساخت که اراده جدی به صلح ندارند و رهایی پنج هزار زندانی این گروه نتوانست طالبان را به مذاکرات جدی بکشاند.

آقای غنی آزادی زندانیان طالبان را یک اشتباه خواند و گفت که مسوول این اشتباه خارجی‌ها و کسانی استند که پنداشتند حکومت اراده یی به صلح ندارد.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۲۹ سرطان ۱۴۰۰

گر چند در عید امسال همانند عید های گذشته آتش‌بس میان طالبان و حکومت به گونه رسمی اعلام نشده است؛ اما نخستین روز عید قربان با آرامش نسبی و بدون درگیری به پایان رسید.

شماری از نیرو های امنیتی مستقر در سنگر های نبرد می‌گویند که روز های عید را همواره به دور از خانواده های شان در تامین امنیت می‌گذرانند.

رییس جمهور اشرف غنی در سخنرانی اش پس از ادای نماز عید در ارگ ریاست جمهوری با انتقاد از طالبان گفت که این گروه با افزایش جنگ آشکار ساخت که اراده جدی به صلح ندارند و رهایی پنج هزار زندانی این گروه نتوانست طالبان را به مذاکرات جدی بکشاند.

آقای غنی آزادی زندانیان طالبان را یک اشتباه خواند و گفت که مسوول این اشتباه خارجی‌ها و کسانی استند که پنداشتند حکومت اراده یی به صلح ندارد.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews