تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۱۹ قوس ۱۳۹۸

یافته‌های روزنامۀ واشنگتن پوست نشان میدهند که در جنگ کنونی افغانستان، بیشتر از ۱۵۰،۰۰۰ هزار تن، کشته شده‌اند. 

بربنیاد این یافته‌ها، در هژده سال گذشته، چهل‌وسه هزار غیرنظامی، و بیشتر از شصت‌وچهار هزار نظامی افغان، بیشتر از چهل هزار طالب و جنگجوی دیگر و نیز بیشتر از هفت هزار خارجی در افغانستان کشته شده‌اند.

سخنگوی دفتر طالبان در قطر می‌گوید که گفتگوها میان نماینده گان امریکا و طالبان در دوحه در باره چگونگی امضای توافق نامه ادامه دارند و در هنگام امضای این توافق نامه وزیران خارجه شماری از کشورها و نیز نماینده‌گان نهادهای جهانی به ویژه سازمان ملل متحد به قطر دعوت خواهند شد.

طالبان می‌گویند که اکنون در باره جزییات توافق نامه صلح و نیز راهکار های عملی شدن این توافق نامه بحث نمی شود و همه چیز در این باره نهایی شده است و اکنون تنها در باره چگونگی امضای این توافق نامه بحث می شود.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۱۹ قوس ۱۳۹۸

یافته‌های روزنامۀ واشنگتن پوست نشان میدهند که در جنگ کنونی افغانستان، بیشتر از ۱۵۰،۰۰۰ هزار تن، کشته شده‌اند. 

بربنیاد این یافته‌ها، در هژده سال گذشته، چهل‌وسه هزار غیرنظامی، و بیشتر از شصت‌وچهار هزار نظامی افغان، بیشتر از چهل هزار طالب و جنگجوی دیگر و نیز بیشتر از هفت هزار خارجی در افغانستان کشته شده‌اند.

سخنگوی دفتر طالبان در قطر می‌گوید که گفتگوها میان نماینده گان امریکا و طالبان در دوحه در باره چگونگی امضای توافق نامه ادامه دارند و در هنگام امضای این توافق نامه وزیران خارجه شماری از کشورها و نیز نماینده‌گان نهادهای جهانی به ویژه سازمان ملل متحد به قطر دعوت خواهند شد.

طالبان می‌گویند که اکنون در باره جزییات توافق نامه صلح و نیز راهکار های عملی شدن این توافق نامه بحث نمی شود و همه چیز در این باره نهایی شده است و اکنون تنها در باره چگونگی امضای این توافق نامه بحث می شود.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews