تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۹ سرطان ۱۳۹۹

یافته‌های اخیر کمیته نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری که دربارۀ گمرک‌ها و نهاد‌های مالیه گیری روز گذشته (یک شنبه ۸سرطان) پخش شده است، نشان میدهد که درسال ۲۰۱۸ میلادی شهروندان یک میلیارد و شش صدو پنجاه میلیون دالر به نهادهای دولتی رشوه داده اند درحالیکه در این سال در آمدهای ملی کشور در حدود دونیم میلیارد دالر رسیده است و به این حساب، افغانان درسال ۲۰۱۸میلادی نزدیک به کُل درآمدهای ملی، درنهادهای دولتی رشوه داده‌اند.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۹ سرطان ۱۳۹۹

یافته‌های اخیر کمیته نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری که دربارۀ گمرک‌ها و نهاد‌های مالیه گیری روز گذشته (یک شنبه ۸سرطان) پخش شده است، نشان میدهد که درسال ۲۰۱۸ میلادی شهروندان یک میلیارد و شش صدو پنجاه میلیون دالر به نهادهای دولتی رشوه داده اند درحالیکه در این سال در آمدهای ملی کشور در حدود دونیم میلیارد دالر رسیده است و به این حساب، افغانان درسال ۲۰۱۸میلادی نزدیک به کُل درآمدهای ملی، درنهادهای دولتی رشوه داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews