تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع نیوز، خبر ساعت ده، ۲۹ میزان ۱۳۹۸

مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه (۲۹میزان) گفته است که، ایالات متحده تا رسیدن افغانستان به صلح حملات تهاجمی خود را بر طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن ادامه خواهد داد.

وی که دریک نشست خبری مشترک با نامزد وزیران دفاع ملی وامور داخله افغانستان در کابل سخنرانی می‌کرد تآکید ورزد که امریکا برای برقراری ثبات درافغانستان به گونۀ کامل متعهد است و تاکنون هیچ تغییری در ماموریت نظامی واشنگتن دراین کشور به میان نیامده است.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله روزدوشنبه (۲۹میزان) گفته است که طالبان امسال به هدف های شان نرسیدند.

آقای انداربی که در مراسم نامگذاری اکادمی پلیس ملی به نام اکادمی جنرال عبدالرازق سخن می‌زد، می‌گوید که عملیات طالبان زیرنام عملیات الفتح ناکام بوده است.

 

ساعت خبری

طلوع نیوز، خبر ساعت ده، ۲۹ میزان ۱۳۹۸

مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه (۲۹میزان) گفته است که، ایالات متحده تا رسیدن افغانستان به صلح حملات تهاجمی خود را بر طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن ادامه خواهد داد.

وی که دریک نشست خبری مشترک با نامزد وزیران دفاع ملی وامور داخله افغانستان در کابل سخنرانی می‌کرد تآکید ورزد که امریکا برای برقراری ثبات درافغانستان به گونۀ کامل متعهد است و تاکنون هیچ تغییری در ماموریت نظامی واشنگتن دراین کشور به میان نیامده است.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله روزدوشنبه (۲۹میزان) گفته است که طالبان امسال به هدف های شان نرسیدند.

آقای انداربی که در مراسم نامگذاری اکادمی پلیس ملی به نام اکادمی جنرال عبدالرازق سخن می‌زد، می‌گوید که عملیات طالبان زیرنام عملیات الفتح ناکام بوده است.

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews