تازه‌ترین خبرها
خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۲۲ دلو ۱۳۹۷

همزمان با تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز صلح، رییس‌جمهور غنی خواهان برگزاری جرگۀ بزرگ مشورتی در این باره شد. آقای غنی که پس از چاشت روز دوشنبه (۲۲دلو) در نشست «پروسۀ ملی مشورتی صلح» در ارگ ریاست‌جمهوری سخن می‌زد، گفت به درخواست شرکت کنندۀ این نشست، او یک جرگۀ بزرگ مشورتی - همانند لوی جرگۀ اضطراری - را در بارۀ صلح برگزار خواهد کرد.

خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۲۲ دلو ۱۳۹۷

همزمان با تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز صلح، رییس‌جمهور غنی خواهان برگزاری جرگۀ بزرگ مشورتی در این باره شد. آقای غنی که پس از چاشت روز دوشنبه (۲۲دلو) در نشست «پروسۀ ملی مشورتی صلح» در ارگ ریاست‌جمهوری سخن می‌زد، گفت به درخواست شرکت کنندۀ این نشست، او یک جرگۀ بزرگ مشورتی - همانند لوی جرگۀ اضطراری - را در بارۀ صلح برگزار خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews