تازه‌ترین خبرها
خبرهای ساعت ۶

طلوع نیوز، خبر ساعت شش، ۱۷ سرطان ۱۳۹۸

شماری از سیاست گرانی که در نشست دوحه شرکت کرده اند به تغییرات ذهنی گروه طالبان خوش بین استند. آنان میگویند که طالبان در گفتار، به آزادی بیان و رسانه‌ها، حقوق بشر، کار و آموزش زنان و ارزش‌های حقوق بشری دیگر، باورمند شده اند؛ اما در عمل، در رفتار طالبان تغییری دیده نمی شود. 

خبرهای ساعت ۶

طلوع نیوز، خبر ساعت شش، ۱۷ سرطان ۱۳۹۸

شماری از سیاست گرانی که در نشست دوحه شرکت کرده اند به تغییرات ذهنی گروه طالبان خوش بین استند. آنان میگویند که طالبان در گفتار، به آزادی بیان و رسانه‌ها، حقوق بشر، کار و آموزش زنان و ارزش‌های حقوق بشری دیگر، باورمند شده اند؛ اما در عمل، در رفتار طالبان تغییری دیده نمی شود. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews