Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: فرهنگیان از کارکردهای قهار عاصی، شاعر کشور یادبود کردند

فرهنگیان کشور با راه اندازی برنامه‌یی در ولایت پنجشیر، از قهار عاصی، شاعر نامدار کشور یادبود کردند.

قهار عاصی بیشتر به سرودخوان آزادی شهره است و بیشتر سروده‌های وی از سوی فرهاد دریا، آهنگ ساخته شده اند.

قهارعاصی بیست و شش سال پیش در نتیجه فرود آمدن خُمپاره‌یی، به عمر سی و هشت سالگی در کابل جان باخت.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: فرهنگیان از کارکردهای قهار عاصی، شاعر کشور یادبود کردند

فرهنگیان کشور با راه اندازی برنامه‌یی در ولایت پنجشیر، از قهار عاصی، شاعر نامدار کشور یادبود کردند.

قهار عاصی بیشتر به سرودخوان آزادی شهره است و بیشتر سروده‌های وی از سوی فرهاد دریا، آهنگ ساخته شده اند.

قهارعاصی بیست و شش سال پیش در نتیجه فرود آمدن خُمپاره‌یی، به عمر سی و هشت سالگی در کابل جان باخت.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews