Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: بحث درباره خواست‌های مردم از حکومت آینده

جبهه تفاهم و توسعه در نشستی از طالبان می‌خواهند که با همه اقوام و قبایل یک‌سان برخورد کنند و یک حکومت همه‌شمول را شکل دهند.

در این برنامه گرداننده صبغت این موضوع را با محمد جواد برهانی، استاد دانشگاه، بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: بحث درباره خواست‌های مردم از حکومت آینده

جبهه تفاهم و توسعه در نشستی از طالبان می‌خواهند که با همه اقوام و قبایل یک‌سان برخورد کنند و یک حکومت همه‌شمول را شکل دهند.

در این برنامه گرداننده صبغت این موضوع را با محمد جواد برهانی، استاد دانشگاه، بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews