تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: ادامۀ بررسی اتهام‌های آزار جنسی در فدراسیون فتبال

لوی سارنوالی، از ادامۀ بررسی اتهام‌های آزار و اذیت جنسی و فزیکی اعضای تیم ملی فتبال دختران از سوی کرام الدین کریم، رییس فدراسیون فتبال افغانستان خبر می‌دهد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی این نهاد می‌گوید که افزون بر ممنوع الخروج شدن پنج تن از مسؤولان فدراسیون فتبال، کارهای پنج تن دیگر نیز به حالت تعلیق در آورده شده‌‌اند و در این باره بیش از ۲۵ تن در داخل و خارج بازپرسی شده‌اند.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

خالده پوپلزی، بازیکن پیشین تیم ملی فتبال بانوان

آرزو رحیمی، مسوول کمیته فتبال بانوان

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی

نیمه روز

نیمه روز: ادامۀ بررسی اتهام‌های آزار جنسی در فدراسیون فتبال

لوی سارنوالی، از ادامۀ بررسی اتهام‌های آزار و اذیت جنسی و فزیکی اعضای تیم ملی فتبال دختران از سوی کرام الدین کریم، رییس فدراسیون فتبال افغانستان خبر می‌دهد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی این نهاد می‌گوید که افزون بر ممنوع الخروج شدن پنج تن از مسؤولان فدراسیون فتبال، کارهای پنج تن دیگر نیز به حالت تعلیق در آورده شده‌‌اند و در این باره بیش از ۲۵ تن در داخل و خارج بازپرسی شده‌اند.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

خالده پوپلزی، بازیکن پیشین تیم ملی فتبال بانوان

آرزو رحیمی، مسوول کمیته فتبال بانوان

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews