تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز : برنامه جنرال دوستان برای پاکسازی طالبان در شمال

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور می گوید که رییس جمهور غنی و امریکایی به او اعتماد نکرده اند ورنه طالبان را در شمال سرکوب خواهد کرد.

جنرال دوستم می گوید که امریکا درجنگ افغانستان با یک بن بست رو به رو است اما او پیشنهاد می کند که هرگونه خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان باید آبرومندانه وبا دستاورد باشد.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با مهمانان بحث کرده است.

لطیف محمود، مشاور ارشد مرکز رسانه های حکومت

احسان نیرو، سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری

عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری

نیمه روز

نیمه روز : برنامه جنرال دوستان برای پاکسازی طالبان در شمال

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور می گوید که رییس جمهور غنی و امریکایی به او اعتماد نکرده اند ورنه طالبان را در شمال سرکوب خواهد کرد.

جنرال دوستم می گوید که امریکا درجنگ افغانستان با یک بن بست رو به رو است اما او پیشنهاد می کند که هرگونه خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان باید آبرومندانه وبا دستاورد باشد.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با مهمانان بحث کرده است.

لطیف محمود، مشاور ارشد مرکز رسانه های حکومت

احسان نیرو، سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری

عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews