تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: شکایت شهروندان کابل از تأخیر در عملی سازی پروژه‌ها

شماری از باشنده‌گان پایتخت از آن‌چه که تأخیر در کار عملی سازی پروژه‌های شهرداری کابل می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

در این میان شماری از کارگران پروژه‌های شهرداری که به گفته شان در این پروژه‌ها به گونه روزمزد کار می‌کنند می‌گویند که هیچ نظارتی از کار آن‌ها صورت نمگیرد.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با انجنیر نعمت احمدزی، کارشناس جاده سازی بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: شکایت شهروندان کابل از تأخیر در عملی سازی پروژه‌ها

شماری از باشنده‌گان پایتخت از آن‌چه که تأخیر در کار عملی سازی پروژه‌های شهرداری کابل می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

در این میان شماری از کارگران پروژه‌های شهرداری که به گفته شان در این پروژه‌ها به گونه روزمزد کار می‌کنند می‌گویند که هیچ نظارتی از کار آن‌ها صورت نمگیرد.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با انجنیر نعمت احمدزی، کارشناس جاده سازی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews