Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: پایان روند رهایی پنج هزار زندانی طالبان

حکومت افغانستان پایان روند رهایی پنج هزار زندانی طالبان را رسمآ تایید کرد.

دفتر شورای امنیت ملی می گوید که تمامی پنج هزار زندانیان طالبان به استثنای چند تن اززندانیان اززندان های حکومت رها شده اند.

این نهاد می گوید که گفت وگوهای میان افغانان اکنون باید هرچه زودتر آغاز شوند.

درهمین حال یک منبع نزدیک به طالبان می گوید که بنابر ملاحظه برخی ازکشورها ازجمله فرانسه وآسترالیا هفت زندانی طالب که درکشتن سربازان خارجی دست داشته اند برای بازداشت خانه گی ازافغانستان به قطر انتقال خواهند شد.

بربنیاد توافق نامه صلح میان امریکا وطالبان، پنج هزار زندانی طالبان دربدل یک هزار زندانی حکومت ازنزد این گروه آزاد شدند. گامی بعدی بربنیاد این توافق نامه آغاز گفت وگوهای میان افغانان است که انتظارمی رود تا چند روز دیگر درقطرآغاز شوند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با ویس برمک، وزیر پیشین امور داخله بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: پایان روند رهایی پنج هزار زندانی طالبان

حکومت افغانستان پایان روند رهایی پنج هزار زندانی طالبان را رسمآ تایید کرد.

دفتر شورای امنیت ملی می گوید که تمامی پنج هزار زندانیان طالبان به استثنای چند تن اززندانیان اززندان های حکومت رها شده اند.

این نهاد می گوید که گفت وگوهای میان افغانان اکنون باید هرچه زودتر آغاز شوند.

درهمین حال یک منبع نزدیک به طالبان می گوید که بنابر ملاحظه برخی ازکشورها ازجمله فرانسه وآسترالیا هفت زندانی طالب که درکشتن سربازان خارجی دست داشته اند برای بازداشت خانه گی ازافغانستان به قطر انتقال خواهند شد.

بربنیاد توافق نامه صلح میان امریکا وطالبان، پنج هزار زندانی طالبان دربدل یک هزار زندانی حکومت ازنزد این گروه آزاد شدند. گامی بعدی بربنیاد این توافق نامه آغاز گفت وگوهای میان افغانان است که انتظارمی رود تا چند روز دیگر درقطرآغاز شوند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با ویس برمک، وزیر پیشین امور داخله بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews