Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک دختر جوان در سرپل به اتهام دزدی در دادگاه صحرایی مجازات شد

براساس یک گزارش، یک دختر جوان همراه با پدرش در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در یک دادگاه صحرایی از سوی رییس شورای انکشافی روستای توغی این ولسوالی به اتهام دزدی لت و کوب شدند.

در همین حال، اسدالله خرم، عضو شورای ولایتی سرپل در تماس تلیفونی با طلوع نیوز می گوید که شخصی که خانه اش دزدی شده بوده نزد یک فالبین می رود و فالبین این مرد را متهم خطاب می کند و رییس شورای انکشافی روستای توغی بر بنیاد گفته های فالبین این مرد را همراه با دختر جوانش در برابر چشم مردم به صورت بی رحمانه و بدون شواهد لت و کوب می کند.

آقای خرم می گوید که این شخص اکنون از سوی پولیس بازداشت شده است، اما مقام های امنیتی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

یک دختر جوان در سرپل به اتهام دزدی در دادگاه صحرایی مجازات شد

براساس یک گزارش، یک دختر جوان همراه با پدرش در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در یک دادگاه صحرایی از سوی

Thumbnail

براساس یک گزارش، یک دختر جوان همراه با پدرش در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در یک دادگاه صحرایی از سوی رییس شورای انکشافی روستای توغی این ولسوالی به اتهام دزدی لت و کوب شدند.

در همین حال، اسدالله خرم، عضو شورای ولایتی سرپل در تماس تلیفونی با طلوع نیوز می گوید که شخصی که خانه اش دزدی شده بوده نزد یک فالبین می رود و فالبین این مرد را متهم خطاب می کند و رییس شورای انکشافی روستای توغی بر بنیاد گفته های فالبین این مرد را همراه با دختر جوانش در برابر چشم مردم به صورت بی رحمانه و بدون شواهد لت و کوب می کند.

آقای خرم می گوید که این شخص اکنون از سوی پولیس بازداشت شده است، اما مقام های امنیتی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره