تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنرال مراد: جنگجویان پاکستانی در بغلان با نیروهای دولتی می‌جنگند

جنرال مرادعلی مراد معاون ستاد ارتش ملی می‌گوید که اسناد و شواهدی وجود دارد که در پهلوی طالبان جنگجویان خارجی به ویژه جنگجویان پاکستانی در ولایت بغلان در برابر نیروهای دولتی می‌جنگند.

جنرال مرادعلی مراد اظهارداشت: "شما در جریان هستید که از چند روز بدینسو عملیات‌های هوایی و زمینی در بغلان آغاز شده است، اما من امروز برای نظارت از این عملیات به بغلان آمده‌ام، اما متأسفانه در چند روز هوا خراب بود و اکنون هم هوا بارانی و برفی است با آن هم نیروهای دولتی عملیات‌شان را به خوبی پیش می‌برند."

معاون ستاد ارتش ملی تصریح کرد: "عملیات در چند مرحله اجرا می‌شود، اما در این عملیات ۳۷ جنگجوی طالب کشته شدند و ۲۱ تن زخم برداشتند که در میان کشته و زخمیان این رویداد جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانیها هم هستند که این نشان میدهد که در پهلوی طالبان جنگجویان خارجی نیز با نیروهای دولتی می جنگند."

وی اطمینان داد که این عملیات تاهنگام نابودی کامل جنگجویان ادامه خواهد داشت.

درهمین حال شورای ولایتی بغلان حضور معاون ستاد ارتش ملی در عملیات بغلان را اثرگذار میدانند اما از این عملیات خشنود به نظر نمیرسند.

بسم الله عطاش یک عضو شورای ولایتی بغلان در این باره گفت: "با انکه حضور معاون ستاد ارتش ملی در این عملیات نیروهای دولتی را تقویت می‌کند اما از روزی که این عملیات آغاز شده است تاکنون به کندی پیش می‌رود ما از مرادعلی می‌خواهیم تا این عملیات را سرعت ببخشد و به زودی پایه‌های برق را نصب کنند."

نیروهای دولتی به روز سه شنبه هفته پیش عملیات بزرگی را در برابر جنگجویان در منطقه دندغوری و دند شهاب الدین آغاز کردند از آغاز این عملیات تاکنون ۳۷ جنگجو کشته شدند و ۲۱ تن دیگر زخم برداشتند.

اما طالبان در نخستین روز این عملیات با منفجر ساختن یکی از پایههای برق در منطقه دندغوری برق وارداتی تاجیکستان را بر شهروندان کشور قطع کردند.

جنرال مراد: جنگجویان پاکستانی در بغلان با نیروهای دولتی می‌جنگند

جنرال مرادعلی مراد معاون ستاد ارتش ملی می‌گوید که اسناد و شواهدی وجود دارد که در پهلوی طالبان جنگج

Thumbnail

جنرال مرادعلی مراد معاون ستاد ارتش ملی می‌گوید که اسناد و شواهدی وجود دارد که در پهلوی طالبان جنگجویان خارجی به ویژه جنگجویان پاکستانی در ولایت بغلان در برابر نیروهای دولتی می‌جنگند.

جنرال مرادعلی مراد اظهارداشت: "شما در جریان هستید که از چند روز بدینسو عملیات‌های هوایی و زمینی در بغلان آغاز شده است، اما من امروز برای نظارت از این عملیات به بغلان آمده‌ام، اما متأسفانه در چند روز هوا خراب بود و اکنون هم هوا بارانی و برفی است با آن هم نیروهای دولتی عملیات‌شان را به خوبی پیش می‌برند."

معاون ستاد ارتش ملی تصریح کرد: "عملیات در چند مرحله اجرا می‌شود، اما در این عملیات ۳۷ جنگجوی طالب کشته شدند و ۲۱ تن زخم برداشتند که در میان کشته و زخمیان این رویداد جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانیها هم هستند که این نشان میدهد که در پهلوی طالبان جنگجویان خارجی نیز با نیروهای دولتی می جنگند."

وی اطمینان داد که این عملیات تاهنگام نابودی کامل جنگجویان ادامه خواهد داشت.

درهمین حال شورای ولایتی بغلان حضور معاون ستاد ارتش ملی در عملیات بغلان را اثرگذار میدانند اما از این عملیات خشنود به نظر نمیرسند.

بسم الله عطاش یک عضو شورای ولایتی بغلان در این باره گفت: "با انکه حضور معاون ستاد ارتش ملی در این عملیات نیروهای دولتی را تقویت می‌کند اما از روزی که این عملیات آغاز شده است تاکنون به کندی پیش می‌رود ما از مرادعلی می‌خواهیم تا این عملیات را سرعت ببخشد و به زودی پایه‌های برق را نصب کنند."

نیروهای دولتی به روز سه شنبه هفته پیش عملیات بزرگی را در برابر جنگجویان در منطقه دندغوری و دند شهاب الدین آغاز کردند از آغاز این عملیات تاکنون ۳۷ جنگجو کشته شدند و ۲۱ تن دیگر زخم برداشتند.

اما طالبان در نخستین روز این عملیات با منفجر ساختن یکی از پایههای برق در منطقه دندغوری برق وارداتی تاجیکستان را بر شهروندان کشور قطع کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره