Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا در چند سال آینده ۱۶۵ چرخبال بلک‌هاک به افغانستان می‌دهد

فرمانده لوای نیروهای هوایی کابل می‌گوید که ایالات متحده امریکا یک صد و شصت و پنج چرخبال "بلک هاک" یا شاهین سیاه را تا سال دو هزار و بیست و دو به نیروهای کشور کمک خواهد کرد.

این فرمانده می‌افزاید که روند سپردن این چرخبال‌ها از سوی ایالات متحده امریکا به نیروهای هوایی افغانستان پس از سه ماه آغاز خواهد شد.

دگر جنرال امین جان، فرمانده لوای هوایی کابل، گفت: «امریکا تعهد کرده که ۱۶۵ بال طیاره به ما بدهد، اما سه ماه بعد این طیاره‌ها را به ما خواهند داد. چون حالا پیلوتان ما آموزش ندیده‌اند و باید این‌ها آموزش ببینند. در همین‌جا، در میدان کندهار آموزش می‌بینند.»

این در حالیست که روز دوشنبه، غلام سخی احمدزی، معاون تخنیکی و مالی وزارت دفاع ملی در یک نشست خبری گفته بود که چهار چرخبال «بلک هاک» تا پایان سال مالی به نیروهای هوایی تسلیم داده خواهند شد.

وی گفته بود: «تعهد شده است که نیروهای افغان تا پایان سال مالی چهار چرخبال «بلک هاک» دریافت خواهند کرد و این پروسه تا سال دو هزار و بیست و دو ادامه خواهد یافت. ما کمک‌ها را مرحله به مرحله دریافت می‌کنیم.»

نظر به گفته های احمدزی، ایالات متحده و جامعه جهانی تا زمانی که کمک های شان را به افغانستان ادامه خواهند داد که حکومت افغانستان با فساد اداری مبارزه کند.

در همین حال، پیلوت‌های نیروهای هوایی که در یک هفته در حدود بیست بار به ولایت‌ها پرواز می‌کنند، ناگزیر اند که بیشتر زخمیان نیروهای امنیتی را به بخش‌های امن ببرند و صحنه‌های تلخی را شاهد باشند. 

پاینده محمد بیست و شش سال است که  در نیروهای هوایی کشور پیلوت است، وی در افغانستان آموزش دیده است و سال‌ها است که نیروهای امنیتی، تجهیزات و مواد خوراکی را به میدان‌های نبرد می‌رساند و زخمیان و جان باخته‌گان جنگ را از بخش‌های نا‌امن به مرکز می‌آورد.

پاینده محمد، پیلوت، گفت: «اولویت ما کمک به نیروهای زمینی است و بعد رسانیدن مهمات و تجیهزات و انتقال زخمیان و شهیدان.»

عبدالمتین، مرزبان، گفت: «یک روز یک زخمی را از کندز انتقال می‌دادیم به کابل و باید او را به کابل می‌آوردیم، اما وضع جوی خراب بود و نتوانستیم و مزار رفتیم و زخمی جان باخت.»

حشمت الله جاهد، پیلوت، گفت: «سخت‌ترین پروازم روزی بود که یک سرباز بسیار جوان را که هر دو پایش قطع بود و یک دستش هم قطع شده بود، انتقال می‌دادم و در راه جان باخت، این برایم بسیار سخت بود.»

محمد آصف امینی، پیلوت، گفت: «رفتن به میدان‌های جنگ است، اما همیشه برای تامین امنیت پرواز می‌کنیم. و انتقال نیروهای هوایی.»

مقام‌های میدان هوایی نظامی کابل می‌گویند که با تسلیم‌دهی این چرخ‌بال‌ها، بسیاری از مشکلات آنان حل خواهد شد.

ایالات متحد امریکا به تازه‌گی چهار چرخبال را به نیروهای هوایی افغانستان سپرده است. 

امریکا در چند سال آینده ۱۶۵ چرخبال بلک‌هاک به افغانستان می‌دهد

مقام‌های قوای هوایی کشور می‌گویند که ایالات متحده تا سال دو هزار و بیست و دو ۱۶۵ چرخبال بلک‌هاک به نیروهای هوایی افغانستان کمک می‌کند

Thumbnail

فرمانده لوای نیروهای هوایی کابل می‌گوید که ایالات متحده امریکا یک صد و شصت و پنج چرخبال "بلک هاک" یا شاهین سیاه را تا سال دو هزار و بیست و دو به نیروهای کشور کمک خواهد کرد.

این فرمانده می‌افزاید که روند سپردن این چرخبال‌ها از سوی ایالات متحده امریکا به نیروهای هوایی افغانستان پس از سه ماه آغاز خواهد شد.

دگر جنرال امین جان، فرمانده لوای هوایی کابل، گفت: «امریکا تعهد کرده که ۱۶۵ بال طیاره به ما بدهد، اما سه ماه بعد این طیاره‌ها را به ما خواهند داد. چون حالا پیلوتان ما آموزش ندیده‌اند و باید این‌ها آموزش ببینند. در همین‌جا، در میدان کندهار آموزش می‌بینند.»

این در حالیست که روز دوشنبه، غلام سخی احمدزی، معاون تخنیکی و مالی وزارت دفاع ملی در یک نشست خبری گفته بود که چهار چرخبال «بلک هاک» تا پایان سال مالی به نیروهای هوایی تسلیم داده خواهند شد.

وی گفته بود: «تعهد شده است که نیروهای افغان تا پایان سال مالی چهار چرخبال «بلک هاک» دریافت خواهند کرد و این پروسه تا سال دو هزار و بیست و دو ادامه خواهد یافت. ما کمک‌ها را مرحله به مرحله دریافت می‌کنیم.»

نظر به گفته های احمدزی، ایالات متحده و جامعه جهانی تا زمانی که کمک های شان را به افغانستان ادامه خواهند داد که حکومت افغانستان با فساد اداری مبارزه کند.

در همین حال، پیلوت‌های نیروهای هوایی که در یک هفته در حدود بیست بار به ولایت‌ها پرواز می‌کنند، ناگزیر اند که بیشتر زخمیان نیروهای امنیتی را به بخش‌های امن ببرند و صحنه‌های تلخی را شاهد باشند. 

پاینده محمد بیست و شش سال است که  در نیروهای هوایی کشور پیلوت است، وی در افغانستان آموزش دیده است و سال‌ها است که نیروهای امنیتی، تجهیزات و مواد خوراکی را به میدان‌های نبرد می‌رساند و زخمیان و جان باخته‌گان جنگ را از بخش‌های نا‌امن به مرکز می‌آورد.

پاینده محمد، پیلوت، گفت: «اولویت ما کمک به نیروهای زمینی است و بعد رسانیدن مهمات و تجیهزات و انتقال زخمیان و شهیدان.»

عبدالمتین، مرزبان، گفت: «یک روز یک زخمی را از کندز انتقال می‌دادیم به کابل و باید او را به کابل می‌آوردیم، اما وضع جوی خراب بود و نتوانستیم و مزار رفتیم و زخمی جان باخت.»

حشمت الله جاهد، پیلوت، گفت: «سخت‌ترین پروازم روزی بود که یک سرباز بسیار جوان را که هر دو پایش قطع بود و یک دستش هم قطع شده بود، انتقال می‌دادم و در راه جان باخت، این برایم بسیار سخت بود.»

محمد آصف امینی، پیلوت، گفت: «رفتن به میدان‌های جنگ است، اما همیشه برای تامین امنیت پرواز می‌کنیم. و انتقال نیروهای هوایی.»

مقام‌های میدان هوایی نظامی کابل می‌گویند که با تسلیم‌دهی این چرخ‌بال‌ها، بسیاری از مشکلات آنان حل خواهد شد.

ایالات متحد امریکا به تازه‌گی چهار چرخبال را به نیروهای هوایی افغانستان سپرده است. 

هم‌رسانی کنید