تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: تاریخ مطبوعات در افغانستان

تاریخ مطبوعات در افغانستان به سال ۱۸۷۳ خورشیدی به زمان امیر شیر علی خان بر می گردد که با نشریۀ شمس النهار آغاز  گردید.

از آن زمان تا کنون رسانه‌ها در افغانستان فراز و فرود زیادی داشته است و هم اکنون کشور چهارمین دور  رسانه‌های آزاد و آزادی بیان را تجربه می‌کند.
 
هر چند گفته می‌شود که در این سال‌ها آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان نسبت به هر زمان دیگری گسترش بیشتری داشته است؛ اما این گسترش هزینه بزرگی نیز برداشته است.

بر اساس گزارش‌ها در یک و نیم دهۀ گذشته دست کم ( ۹۰) خبرنگار در افغانستان قربانی حملات انتحاری شده اند یا هم به وسیلۀ گروه های هراس افگن ترور شده اند.
 
غیر از این شماری از رسانه‌های خصوصی و دولتی در  سال‌های اخیر مورد هجوم گروه‌های هراس افگن قرار گرفته اند که این حملات تلفات سنگین مالی و جانی را در پی داشته است.

افغانستان از نظر مصؤنیت رسانه‌یی و آزادی رسانه‌ها در کجا قرار دارد؟ 
 
 در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

•    مجیب خلوتگر، رییس دیده بان نی
•    حفیظ الله بارکزی، رییس شورای ژورنالستان افغانستان
•    فریده نیکزاد، ژورنالست
•    شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری

گفتمان

گفتمان: تاریخ مطبوعات در افغانستان

تاریخ مطبوعات در افغانستان به سال ۱۸۷۳ خورشیدی به زمان امیر شیر علی خان بر می گردد که با نشریۀ شمس النهار آغاز  گردید.

از آن زمان تا کنون رسانه‌ها در افغانستان فراز و فرود زیادی داشته است و هم اکنون کشور چهارمین دور  رسانه‌های آزاد و آزادی بیان را تجربه می‌کند.
 
هر چند گفته می‌شود که در این سال‌ها آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان نسبت به هر زمان دیگری گسترش بیشتری داشته است؛ اما این گسترش هزینه بزرگی نیز برداشته است.

بر اساس گزارش‌ها در یک و نیم دهۀ گذشته دست کم ( ۹۰) خبرنگار در افغانستان قربانی حملات انتحاری شده اند یا هم به وسیلۀ گروه های هراس افگن ترور شده اند.
 
غیر از این شماری از رسانه‌های خصوصی و دولتی در  سال‌های اخیر مورد هجوم گروه‌های هراس افگن قرار گرفته اند که این حملات تلفات سنگین مالی و جانی را در پی داشته است.

افغانستان از نظر مصؤنیت رسانه‌یی و آزادی رسانه‌ها در کجا قرار دارد؟ 
 
 در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

•    مجیب خلوتگر، رییس دیده بان نی
•    حفیظ الله بارکزی، رییس شورای ژورنالستان افغانستان
•    فریده نیکزاد، ژورنالست
•    شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews