تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خشونت بی‌معنی در افغانستان باید متوقف شود

سفیران کانادا و آسترالیا با پیوستن با سایر اعضای جامعۀ جهانی افزایش تشدید خشونت را در سراسر افغانستان محکوم می ‌کنند.

ما از رنج و کشته شدن افراد ملکی بی‌گناه ابراز تاسف می ‌کنیم.

ما هدف قراردادن عمدی و زشت دادخواهان صلح ونیروهای امنیتی راکه در تلاش حفاظت مردم هستند، محکوم می کنیم.

ما عمیقأ نگران هستیم که میزان غیرقابل قبول خشونت توسط طالبان علیه نیروهای امنیتی أفغان، امیدهای طولانی مردم افغانستان برای رسیدن به صلح با تهدید روبرو می‌سازد.

حملات اخیر بالای عالمان دین، کارمندان مراقبت‌های صحی، مدافعان حقوق بشر و مسؤولین قضایی شنیع وانزجار آمیز است. مرتکبین این جنایات به صورت آشکار قصد داشتند تا جلو بحث های آزاد  رابگیرند، اما صدای جامعه مدنی برای پایان دادن خشونت و آینده روشن و فراگیر برای افغانستان را نمی توان خاموش ساخت. ما اطمینان داریم که افغان ها از بلند کردن صدای خویش جهت دست یابی به هدف مشترک شان یعنی افغانستان مسالمت آمیز که درآن رفاه مردم و سهم گیری متنوع به عنوان ارزش ها مطرح باشند، دست نخواهند برداشت. ما خواهان تحقیقات کامل در مورد این جنایات بوده تا افراد مسئول به میز عدالت کشانیده شوند.

ما به حمایت خویش از مذاکرات همه شمول به رهبری و مالکیت افغان ها به عنوان یگانه راه موثر برای رسیدن به صلح، ادامه میدهیم. خیلی ناامید کننده است که خویشتن داری نشان داده شده از طرف نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از سوی طالبان منعکس نشده است. انتظار چنین رفتاری از کسانی که مدعی نماینده‌گی از مردم هستند، آن هم مردمی که خود قربانی خشونت های آنها میباشند، نمی رود.

ما با هم، از همه طرف های درگیر می خواهیم که بلا فاصله قطعنامه شماره ۲۵۳۲ شورای امنیت سازمان ملل را رعایت نمایند. اکنون زمان آتش بس فوری بشردوستانه است تا فرصت دسترسی به جوامع آسیب پذیر و نیازمند افغانستان که با تأثیرات سنگین ویروس کرونا در حال مقابله میباشد، مساعد گردد. کاهش خشونت فوری و آتش بس بشر دوستانه هم چنان باعث اعتماد سازی و ایجاد پیشرفت در مذاکرات میان افغانان خواهد گردید.

طالبان باید به هموطنان افغان و سایر جهان نشان دهند که قصد دارند مذاکرات مبنی بر حسن نیت را جهت یک آینده مسالمت آمیز برای افغانستان انجام میدهند. ما همه طرف ها را برای ایجاد شرایط مناسب در راستای مزاکرات میان افغانان با ابراز تعهد آشکار به صلح، تشویق می نمائیم.

همه طرف ها باید همین حالا به این خشونت بی معنی نقطه پایان بگذارند.

خشونت بی‌معنی در افغانستان باید متوقف شود

سفیران کانادا و آسترالیا می‌گویند که ما از رنج و کشته شدن افراد ملکی بی‌گناه ابراز تاسف می ‌کنیم.

Thumbnail

سفیران کانادا و آسترالیا با پیوستن با سایر اعضای جامعۀ جهانی افزایش تشدید خشونت را در سراسر افغانستان محکوم می ‌کنند.

ما از رنج و کشته شدن افراد ملکی بی‌گناه ابراز تاسف می ‌کنیم.

ما هدف قراردادن عمدی و زشت دادخواهان صلح ونیروهای امنیتی راکه در تلاش حفاظت مردم هستند، محکوم می کنیم.

ما عمیقأ نگران هستیم که میزان غیرقابل قبول خشونت توسط طالبان علیه نیروهای امنیتی أفغان، امیدهای طولانی مردم افغانستان برای رسیدن به صلح با تهدید روبرو می‌سازد.

حملات اخیر بالای عالمان دین، کارمندان مراقبت‌های صحی، مدافعان حقوق بشر و مسؤولین قضایی شنیع وانزجار آمیز است. مرتکبین این جنایات به صورت آشکار قصد داشتند تا جلو بحث های آزاد  رابگیرند، اما صدای جامعه مدنی برای پایان دادن خشونت و آینده روشن و فراگیر برای افغانستان را نمی توان خاموش ساخت. ما اطمینان داریم که افغان ها از بلند کردن صدای خویش جهت دست یابی به هدف مشترک شان یعنی افغانستان مسالمت آمیز که درآن رفاه مردم و سهم گیری متنوع به عنوان ارزش ها مطرح باشند، دست نخواهند برداشت. ما خواهان تحقیقات کامل در مورد این جنایات بوده تا افراد مسئول به میز عدالت کشانیده شوند.

ما به حمایت خویش از مذاکرات همه شمول به رهبری و مالکیت افغان ها به عنوان یگانه راه موثر برای رسیدن به صلح، ادامه میدهیم. خیلی ناامید کننده است که خویشتن داری نشان داده شده از طرف نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از سوی طالبان منعکس نشده است. انتظار چنین رفتاری از کسانی که مدعی نماینده‌گی از مردم هستند، آن هم مردمی که خود قربانی خشونت های آنها میباشند، نمی رود.

ما با هم، از همه طرف های درگیر می خواهیم که بلا فاصله قطعنامه شماره ۲۵۳۲ شورای امنیت سازمان ملل را رعایت نمایند. اکنون زمان آتش بس فوری بشردوستانه است تا فرصت دسترسی به جوامع آسیب پذیر و نیازمند افغانستان که با تأثیرات سنگین ویروس کرونا در حال مقابله میباشد، مساعد گردد. کاهش خشونت فوری و آتش بس بشر دوستانه هم چنان باعث اعتماد سازی و ایجاد پیشرفت در مذاکرات میان افغانان خواهد گردید.

طالبان باید به هموطنان افغان و سایر جهان نشان دهند که قصد دارند مذاکرات مبنی بر حسن نیت را جهت یک آینده مسالمت آمیز برای افغانستان انجام میدهند. ما همه طرف ها را برای ایجاد شرایط مناسب در راستای مزاکرات میان افغانان با ابراز تعهد آشکار به صلح، تشویق می نمائیم.

همه طرف ها باید همین حالا به این خشونت بی معنی نقطه پایان بگذارند.

هم‌رسانی کنید