Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی زن -  بیانیۀ مشترک سفیران اتحادیۀ اروپا

امسال دوباره ما، سفیران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن مقیم در کابل و ناروی، از فرصت ۸ مارچ، روز جهانی زن استفاده می کنیم تا حمایت خود را به زنان و دختران افغانستان بیان نمائم. اما امسال متفاوت است. فقط چند روز پیش، در ۲۹ فبروری، به ترتیب در کابل و دوحه، یک بیانیه مشترک صادر گردید و یک توافق نامه به امضا رسید. هر دو سند آرزوی برقراری صلح را دارند. با این وجود، ما می شنویم که بسیاری از زنان افغان برداشت های متفاوت آمیخته از امید و ترس درباره آنها دارند. این احساست متفاوت الهام بخش پیام ما شده است.

در آغاز این بیانیه، ما تحسین خود را از زنان افغان که همه روزه در کابل یا هنگام بازدید از ولایات با آنها ملاقات می کنیم، ابراز می نمائیم چه آنها سیاستمداران، فعالین حقوق اجتماعی، کارآفرینان، خبرنگاران، مأمورین دولتی، داکتران صحی، زراعت پیشگان یا اعضای شوراهای انکشافی، اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی ملی یا در بسیاری از نقش های دیگر ایفای وظیفه می نمایند، ما آنها را به عنوان مظهر بالنده ی پیشرفت در ۱۸ سال گذشته، و گواهی روشن در مقابل کسانی می بینیم که هیچ فضایی را برای زنان افغان در خارج از خانه قائل نیستند. با وجود چالش های بسیار، این زنان مقاوم، شجاع، با استعداد و فداکار امروز یک سرمایه برای کشورشان محسوب می شوند.

آنها حتی می توانند سرمایه های فردا باشند در صورتی که به بازیگران فعال در پروسه صلح بدل شوند و جایگاه شایسته خود را در میز مذاکره به دست بیاورند. تجارب بین المللی درس مهمی برای افغانستان در این مقطع حساس ارائه می دهد: اگر زنان از نزدیک شامل پروسه شوند و صدایشان بر تصمیم گیری ها موثر باشد، روند صلح امکان بیشتری برای موفقیت خواهد داشت. در ماه جولای سال گذشته در دوحه، به مناسبت گفتگوهای بین افغانی که توسط آلمان و قطر برگزار شد، مشارکت گسترده زنان باعث شد تا طالبان درک کنند که افغانستان در سال ۲۰۱۹ شباهت بسیار کمی با کشور مخروبه ئی دارد که آنها در ۲۰۰۱ بعد پنج سال حاکمیت ویرانگر خود به جا گذاشته بودند. حضور و مشارکت قاطع زنان در مشوره ها این پیام را خواهد داشت که این دست آورد ها غیر قابل برگشت هستند.

در واقع، هنگامی که ما دستاوردهای دو دهه گذشته را مورد توجه قرار می دهیم، بدون تردید، ارتقاء حقوق زنان و دختران را به عنوان نمادین ترین پیشرفت بدست آمده و همچنین به عنوان امیدوار کننده ترین دستاورد برای آینده افغانستان توصیف می کنیم. بنابراین ضروری است که در زمینه مذاکرات صلح ، نه تنها زنان بخشی از طرفهای مذاکره کننده باشند ، بلکه وضعیت زنان و دختران افغان در سناریوی پسا منازعه از مهمترین اولویت ها پنداشته میشود.

تضمین برابری جنسیتی یک موضوع حقوقی ، همچنان مظهر مفهوم یک اقتصاد خوب است. زنان بسیاری در سالهای اخیر از لحاظ اقتصادی فعال شده اند، چه به عنوان کارمند یا کارآفرین، که این موضوع تا حد زیادی ناشی از آرزو های شخصی زنان یا به دلیل فرار از فقر بوده است. علاوه بر پرورش فرزندان این کشور، مراقبت از بزرگان و قربانیان جنگ، اکنون زنان از خانواده های خود نیزحمایت مالی می کنند. آنها بخش جدائی ناپذیر از ساختار اقتصادی هستند. زنان افغانستان همه طور می توانند به این دستاورد ها افتخار کنند. در ماه های آینده تلاش زیادی برای ایجاد زمینه جدید مشترک لازم است تا بتوانیم شاهد عزت، خودمختاری و احترام برای زنان و دختران در آینده افغانستان باشیم. پیشرفت زنان برای همه افغانستان پیشرفت است. این یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت است. افغانستان مساوی یک افغانستان فعال است

. ما ارزش ها و اصول جمهوری اسلامی افغانستان را سنگ بنای همکاری ما با کشور شما قرار داده ایم. سال ۲۰۲۰ سال کنفرانس تعهدات جدید برای افغانستان خواهد بود که در آن کمک کنندگان با دولت افغانستان درمورد تعهدات مالی و اهداف مرتبط برای چهار سال آینده به بحث خواهند نشست. بدون تردید که همکاری های جدید ما در بخش های زیادی الهام گرفته شده از درس هائی است که زنان شجاع افغانستان نه تنها به کشور خود بلکه به جهان ارائه داده اند. بنابراین ، ما به عنوان اروپایی ها و به عنوان افغان ها، روز زن را جشن می گیریم و مصمم هستیم که برای برابری جنسیتی کار نمائیم.

روز جهانی زن -  بیانیۀ مشترک سفیران اتحادیۀ اروپا

با وجود چالش های بسیار، این زنان مقاوم، شجاع، با استعداد و فداکار امروز یک سرمایه برای کشورشان محسوب می شوند.

تصویر بندانگشتی

امسال دوباره ما، سفیران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن مقیم در کابل و ناروی، از فرصت ۸ مارچ، روز جهانی زن استفاده می کنیم تا حمایت خود را به زنان و دختران افغانستان بیان نمائم. اما امسال متفاوت است. فقط چند روز پیش، در ۲۹ فبروری، به ترتیب در کابل و دوحه، یک بیانیه مشترک صادر گردید و یک توافق نامه به امضا رسید. هر دو سند آرزوی برقراری صلح را دارند. با این وجود، ما می شنویم که بسیاری از زنان افغان برداشت های متفاوت آمیخته از امید و ترس درباره آنها دارند. این احساست متفاوت الهام بخش پیام ما شده است.

در آغاز این بیانیه، ما تحسین خود را از زنان افغان که همه روزه در کابل یا هنگام بازدید از ولایات با آنها ملاقات می کنیم، ابراز می نمائیم چه آنها سیاستمداران، فعالین حقوق اجتماعی، کارآفرینان، خبرنگاران، مأمورین دولتی، داکتران صحی، زراعت پیشگان یا اعضای شوراهای انکشافی، اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی ملی یا در بسیاری از نقش های دیگر ایفای وظیفه می نمایند، ما آنها را به عنوان مظهر بالنده ی پیشرفت در ۱۸ سال گذشته، و گواهی روشن در مقابل کسانی می بینیم که هیچ فضایی را برای زنان افغان در خارج از خانه قائل نیستند. با وجود چالش های بسیار، این زنان مقاوم، شجاع، با استعداد و فداکار امروز یک سرمایه برای کشورشان محسوب می شوند.

آنها حتی می توانند سرمایه های فردا باشند در صورتی که به بازیگران فعال در پروسه صلح بدل شوند و جایگاه شایسته خود را در میز مذاکره به دست بیاورند. تجارب بین المللی درس مهمی برای افغانستان در این مقطع حساس ارائه می دهد: اگر زنان از نزدیک شامل پروسه شوند و صدایشان بر تصمیم گیری ها موثر باشد، روند صلح امکان بیشتری برای موفقیت خواهد داشت. در ماه جولای سال گذشته در دوحه، به مناسبت گفتگوهای بین افغانی که توسط آلمان و قطر برگزار شد، مشارکت گسترده زنان باعث شد تا طالبان درک کنند که افغانستان در سال ۲۰۱۹ شباهت بسیار کمی با کشور مخروبه ئی دارد که آنها در ۲۰۰۱ بعد پنج سال حاکمیت ویرانگر خود به جا گذاشته بودند. حضور و مشارکت قاطع زنان در مشوره ها این پیام را خواهد داشت که این دست آورد ها غیر قابل برگشت هستند.

در واقع، هنگامی که ما دستاوردهای دو دهه گذشته را مورد توجه قرار می دهیم، بدون تردید، ارتقاء حقوق زنان و دختران را به عنوان نمادین ترین پیشرفت بدست آمده و همچنین به عنوان امیدوار کننده ترین دستاورد برای آینده افغانستان توصیف می کنیم. بنابراین ضروری است که در زمینه مذاکرات صلح ، نه تنها زنان بخشی از طرفهای مذاکره کننده باشند ، بلکه وضعیت زنان و دختران افغان در سناریوی پسا منازعه از مهمترین اولویت ها پنداشته میشود.

تضمین برابری جنسیتی یک موضوع حقوقی ، همچنان مظهر مفهوم یک اقتصاد خوب است. زنان بسیاری در سالهای اخیر از لحاظ اقتصادی فعال شده اند، چه به عنوان کارمند یا کارآفرین، که این موضوع تا حد زیادی ناشی از آرزو های شخصی زنان یا به دلیل فرار از فقر بوده است. علاوه بر پرورش فرزندان این کشور، مراقبت از بزرگان و قربانیان جنگ، اکنون زنان از خانواده های خود نیزحمایت مالی می کنند. آنها بخش جدائی ناپذیر از ساختار اقتصادی هستند. زنان افغانستان همه طور می توانند به این دستاورد ها افتخار کنند. در ماه های آینده تلاش زیادی برای ایجاد زمینه جدید مشترک لازم است تا بتوانیم شاهد عزت، خودمختاری و احترام برای زنان و دختران در آینده افغانستان باشیم. پیشرفت زنان برای همه افغانستان پیشرفت است. این یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت است. افغانستان مساوی یک افغانستان فعال است

. ما ارزش ها و اصول جمهوری اسلامی افغانستان را سنگ بنای همکاری ما با کشور شما قرار داده ایم. سال ۲۰۲۰ سال کنفرانس تعهدات جدید برای افغانستان خواهد بود که در آن کمک کنندگان با دولت افغانستان درمورد تعهدات مالی و اهداف مرتبط برای چهار سال آینده به بحث خواهند نشست. بدون تردید که همکاری های جدید ما در بخش های زیادی الهام گرفته شده از درس هائی است که زنان شجاع افغانستان نه تنها به کشور خود بلکه به جهان ارائه داده اند. بنابراین ، ما به عنوان اروپایی ها و به عنوان افغان ها، روز زن را جشن می گیریم و مصمم هستیم که برای برابری جنسیتی کار نمائیم.

هم‌رسانی کنید