تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مأموریت حمایت قاطع نوروز را به مردم افغانستان تبریک گفت

جنرال جان نیکلسن، فرماندۀ عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در پیامی، فرا رسیدن نوروز و سال جدید ۱۳۹۷ هجری خورشیدی را به مردم افغانستان تبریک گفت و از مهمان نوازی مردم افغانستان برای میزبانی از ماموریت حمایت قاطع به رهبری سازمان پیمان اتلانتیک شمالی "ناتو" قدردانی نمود. 

در بخشی از این پیام آمده است:«من مراتب تمنیات و بهترین آروزهای خود را در آستانه نوروز ۱۳۹۷ به دولت و مردم افغانستان تقدیم میکنم و از مهمان نوازی شما از نیروهای ایالات متحده و ماموریت حمایت قاطع به رهبری سازمان ناتو سپاسگذارم.»

۳۹ کشور برای کمک به مردم افغانستان برای رسیدن به یک صلح پایدار متعهد استند. نتایج این روابط هم در هوا و هم در زمین بطور قابل ملاحظه ای قابل مشاهده است و نیروهای امنیتی افغانستان همه روزه در حالت تهاجمی قرار دارند تا دشمنان صلح و پیشرفت را شکست بدهند. 

جنگ تنها از طریق یک راه حل سیاسی و از طریق آشتی میان یک دولت مشروع و دشمنان پایان خواهد یافت. رییس‌جمهور غنی در این رابطه یک پشنهاد سخاوت مندانه را به طالبان مطرح کرده است تا به روند مذاکرات بپیوندند. در طی سالیان دراز چنین امیدی در آستانۀ سال نو دیده نشده بود.  

نیروهای کماندوی شما هم در میدان‌های جنگ و هم در محافظت از شهرهای افغانستان مؤثر ثابت شده اند و تعداد این نیروها دو برابر شده است. نیروهای هوایی شما در آینده نزدیک سه برابر افزایش خواهند یافت و اکنون این نیروها، در مقایسه به نیروی هوایی امریکا، حملات هوایی بیشتری را در افغانستان راه اندازی می‌کنند.
  
ائتلاف بین المللی همچنان به حمایت از این نیروها ادامه میدهد و به نیروهای امنیتی افغانستان آموزش و مشوره های لازم را فراهم می سازد تا افغانستان دارای یک نیروی امنیتی مقتدر و حرفه ای باشد. ولی باید گفت که تنها فشارهای نظامی نمی‌تواند برای مجبور ساختن کسی برای پیوستن به روند گفت‌وگوها مؤثر باشد. در کنار فشار نظامی، نیاز است تا فشاری‌های اجتماعی و سیاسی نیز افزایش یابند. فشارهای دیپلوماتیک می تواند برای جلوگیری از بازیگران خارجی مؤثر ثابت شوند. 

بنابراین، در حالی که نیروهای امنیتی افغان در یک حالت تهاجمی قرار دارند ، روند اصلاحات و پیشرفت برای بهبود شرایط برای مردم افغانستان نیز ادامه می یابند. زندگی برای کسانی که نمی خواهند به روند گفت‌وگوها بپیوندند دشوارتر خواهد شد. من می خواهم به کسانی که به جنگ در برابر مردم افغانستان ادامه میدهند تاکید کنم که بیایید به سخنان رییس‌جمهور غنی توجه کنید و به حیث یک نیروی مثبت برای یک آینده بهتر برای مردم افغانستان کار کنید. کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارند، اما بگذارید به شما اطمینان دهم که ما همچنان برای یک افغانستان پرامن و مرفه در کنار شما خواهیم بود.  ما فداکاری‌ها و خدمات مردم افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور را به یاد داریم. ما با شما استیم و تا انجام ماموریت در کنار شما خواهیم ایستاد. ما آرزو داریم که این سال نو برای شما، کودکان شما و خانواده های محترم شما سال مملو از خوشی، خوشبختی و صلح پایدار باشد. 

یک بار دیگر، ما در ماموریت حمایت قاطع برای شما تمنیات نیک خود را ابراز میداریم و برای تان روزهای تعطیلی خوش آروز داریم. 

جنرال جان نیکلسن به حیث فرماندۀ عمومی نیروهای ماموریت قاطح ناتو و امریکایی در افغانستان خدمت می‌کند. 

مأموریت حمایت قاطع نوروز را به مردم افغانستان تبریک گفت

جنرال جان نیکلسن به حیث فرماندۀ عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای امریکایی در افغانستان خدمت می‌کند. 

Thumbnail

جنرال جان نیکلسن، فرماندۀ عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در پیامی، فرا رسیدن نوروز و سال جدید ۱۳۹۷ هجری خورشیدی را به مردم افغانستان تبریک گفت و از مهمان نوازی مردم افغانستان برای میزبانی از ماموریت حمایت قاطع به رهبری سازمان پیمان اتلانتیک شمالی "ناتو" قدردانی نمود. 

در بخشی از این پیام آمده است:«من مراتب تمنیات و بهترین آروزهای خود را در آستانه نوروز ۱۳۹۷ به دولت و مردم افغانستان تقدیم میکنم و از مهمان نوازی شما از نیروهای ایالات متحده و ماموریت حمایت قاطع به رهبری سازمان ناتو سپاسگذارم.»

۳۹ کشور برای کمک به مردم افغانستان برای رسیدن به یک صلح پایدار متعهد استند. نتایج این روابط هم در هوا و هم در زمین بطور قابل ملاحظه ای قابل مشاهده است و نیروهای امنیتی افغانستان همه روزه در حالت تهاجمی قرار دارند تا دشمنان صلح و پیشرفت را شکست بدهند. 

جنگ تنها از طریق یک راه حل سیاسی و از طریق آشتی میان یک دولت مشروع و دشمنان پایان خواهد یافت. رییس‌جمهور غنی در این رابطه یک پشنهاد سخاوت مندانه را به طالبان مطرح کرده است تا به روند مذاکرات بپیوندند. در طی سالیان دراز چنین امیدی در آستانۀ سال نو دیده نشده بود.  

نیروهای کماندوی شما هم در میدان‌های جنگ و هم در محافظت از شهرهای افغانستان مؤثر ثابت شده اند و تعداد این نیروها دو برابر شده است. نیروهای هوایی شما در آینده نزدیک سه برابر افزایش خواهند یافت و اکنون این نیروها، در مقایسه به نیروی هوایی امریکا، حملات هوایی بیشتری را در افغانستان راه اندازی می‌کنند.
  
ائتلاف بین المللی همچنان به حمایت از این نیروها ادامه میدهد و به نیروهای امنیتی افغانستان آموزش و مشوره های لازم را فراهم می سازد تا افغانستان دارای یک نیروی امنیتی مقتدر و حرفه ای باشد. ولی باید گفت که تنها فشارهای نظامی نمی‌تواند برای مجبور ساختن کسی برای پیوستن به روند گفت‌وگوها مؤثر باشد. در کنار فشار نظامی، نیاز است تا فشاری‌های اجتماعی و سیاسی نیز افزایش یابند. فشارهای دیپلوماتیک می تواند برای جلوگیری از بازیگران خارجی مؤثر ثابت شوند. 

بنابراین، در حالی که نیروهای امنیتی افغان در یک حالت تهاجمی قرار دارند ، روند اصلاحات و پیشرفت برای بهبود شرایط برای مردم افغانستان نیز ادامه می یابند. زندگی برای کسانی که نمی خواهند به روند گفت‌وگوها بپیوندند دشوارتر خواهد شد. من می خواهم به کسانی که به جنگ در برابر مردم افغانستان ادامه میدهند تاکید کنم که بیایید به سخنان رییس‌جمهور غنی توجه کنید و به حیث یک نیروی مثبت برای یک آینده بهتر برای مردم افغانستان کار کنید. کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارند، اما بگذارید به شما اطمینان دهم که ما همچنان برای یک افغانستان پرامن و مرفه در کنار شما خواهیم بود.  ما فداکاری‌ها و خدمات مردم افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور را به یاد داریم. ما با شما استیم و تا انجام ماموریت در کنار شما خواهیم ایستاد. ما آرزو داریم که این سال نو برای شما، کودکان شما و خانواده های محترم شما سال مملو از خوشی، خوشبختی و صلح پایدار باشد. 

یک بار دیگر، ما در ماموریت حمایت قاطع برای شما تمنیات نیک خود را ابراز میداریم و برای تان روزهای تعطیلی خوش آروز داریم. 

جنرال جان نیکلسن به حیث فرماندۀ عمومی نیروهای ماموریت قاطح ناتو و امریکایی در افغانستان خدمت می‌کند. 

هم‌رسانی کنید