تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نامۀ سرگشاده از سوی زنان فعال افغان به دربانان عزت بانوان

این نخستین باری نیست که ما این جا گرد هم جمع شده ایم. این دیوارها، این میز، بخاری و چای جوش همواره شاهد مجالس، ناامیدی ها و خسته گی های ما بوده اند.

ترجمۀ کامل فارسی این نوشته را به زودی خواهید خواند...

 

نامۀ سرگشاده از سوی زنان فعال افغان به دربانان عزت بانوان

این نخستین باری نیست که ما این جا گرد هم جمع شده ایم. این دیوارها، این میز، بخاری و چای جوش همواره

Thumbnail

این نخستین باری نیست که ما این جا گرد هم جمع شده ایم. این دیوارها، این میز، بخاری و چای جوش همواره شاهد مجالس، ناامیدی ها و خسته گی های ما بوده اند.

ترجمۀ کامل فارسی این نوشته را به زودی خواهید خواند...

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره