Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات نیمروز از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند.

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

آیا مردم این ولایت از نماینده های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

در این بخش برنامه گرداننده نجیب اصیل در این باره بحث را انجام داده است.

مهمانان:

بشیر احمد دوست، خبرنگار
فرشته شیرزاد، فعال حقوق زن در نیمروز
نقیب الله رؤفی، فعال مدنی
عبدالغفور زوری، بزرگ قومی و رئیس شورای صلح ولایت نیمروز

صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات نیمروز از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند.

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

آیا مردم این ولایت از نماینده های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

در این بخش برنامه گرداننده نجیب اصیل در این باره بحث را انجام داده است.

مهمانان:

بشیر احمد دوست، خبرنگار
فرشته شیرزاد، فعال حقوق زن در نیمروز
نقیب الله رؤفی، فعال مدنی
عبدالغفور زوری، بزرگ قومی و رئیس شورای صلح ولایت نیمروز

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews