Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات هرات از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند. 

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

آیا مردم این ولایت از نماینده های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

همه‌‎ی این موارد را در برنامه ی آواز مردم با گردانندگی ذبیح سادات دنبال کنید.

مهمانان:

غلام صدیق مهرپویا، بزرگی قومی
خدیجه مختار زاده، پژوهشگر در بخش فساد اداری و حکومت داری سالم
سید فرهاد شهید زاده، استاد دانشکاه
گلثوم صدیقی، فعال حقوق زن در هرات

صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات هرات از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند. 

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

آیا مردم این ولایت از نماینده های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

همه‌‎ی این موارد را در برنامه ی آواز مردم با گردانندگی ذبیح سادات دنبال کنید.

مهمانان:

غلام صدیق مهرپویا، بزرگی قومی
خدیجه مختار زاده، پژوهشگر در بخش فساد اداری و حکومت داری سالم
سید فرهاد شهید زاده، استاد دانشکاه
گلثوم صدیقی، فعال حقوق زن در هرات

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews