Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات پکتیا از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند.

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

آیا مردم این ولایت از نماینده های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

همه‌‎ی این موارد را در برنامه ی آواز مردم با گردانندگی ذبیح سادات دنبال کنید.
مهمانان:

محمد ظاهر اوریاخیل،عضو شورای انکشافی پکتیا
خان آغا احمدزی، عضو جامعۀ مدنی
انارگله زیرک، فعال حقوق زن
تاج محمد منگل،عضو شورای ولایتی پکتیا

صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات پکتیا از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند.

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

آیا مردم این ولایت از نماینده های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

همه‌‎ی این موارد را در برنامه ی آواز مردم با گردانندگی ذبیح سادات دنبال کنید.
مهمانان:

محمد ظاهر اوریاخیل،عضو شورای انکشافی پکتیا
خان آغا احمدزی، عضو جامعۀ مدنی
انارگله زیرک، فعال حقوق زن
تاج محمد منگل،عضو شورای ولایتی پکتیا

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews