Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات کندز از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند.

آیا مردم این ولایت از نماینده های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رای خواهند داد؟

همه ی این موارد را در برنامه ی آواز مردم با گردانندگی فرید احمد دنبال کنید.

مهمانان:

حاجی اسد الله عمرخیل، بزرگ قومی
محمد صابر یوسفی، متنفذ قومی
مرضیه رستمی، فعال حقوق زن در کندز
عنایت الله خلیق، روزنامه نگار

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات کندز از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه مردم از امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و از وضعیت حکومت داری در ولایت شان صحبت کرده اند.

آیا مردم این ولایت از نماینده های شان در پارلمان کشور رضایت دارند؟ و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رای خواهند داد؟

همه ی این موارد را در برنامه ی آواز مردم با گردانندگی فرید احمد دنبال کنید.

مهمانان:

حاجی اسد الله عمرخیل، بزرگ قومی
محمد صابر یوسفی، متنفذ قومی
مرضیه رستمی، فعال حقوق زن در کندز
عنایت الله خلیق، روزنامه نگار

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews