Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
صدای مردم

آواز مردم: بررسی مشکلات مردم کابل از زبان باشنده‌گان

در این برنامه باشنده‌گان کابل در بارۀ مشکلات شان در بخش امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و وضعیت حکومت داری در این ولایت صحبت کرده اند.

آیا مردم این ولایت از نماینده‌های شان در پارلمان کشور رضایت دارند و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

در این برنامه گرداننده مسلم شیرزاد این موضوعات را با این مهمانان بحث کرده است:

• دانش کروخیل، خبر نگار

• صمد گل اخلاص، استاد دانشگاه

• سید شریف ناصرزاده، متنفذ قومی

• محبوبه سراج، فعال حقوق زن

برای تماشای کامل برنامه به این‌جا سر بزنید:

صدای مردم

آواز مردم: بررسی مشکلات مردم کابل از زبان باشنده‌گان

در این برنامه باشنده‌گان کابل در بارۀ مشکلات شان در بخش امنیت، فساد اداری، اقتصاد، بیکاری و وضعیت حکومت داری در این ولایت صحبت کرده اند.

آیا مردم این ولایت از نماینده‌های شان در پارلمان کشور رضایت دارند و در انتخابات پارلمانی پیش رو به چه کسی رأی خواهند داد؟

در این برنامه گرداننده مسلم شیرزاد این موضوعات را با این مهمانان بحث کرده است:

• دانش کروخیل، خبر نگار

• صمد گل اخلاص، استاد دانشگاه

• سید شریف ناصرزاده، متنفذ قومی

• محبوبه سراج، فعال حقوق زن

برای تماشای کامل برنامه به این‌جا سر بزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews