Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
پرس و پال

پرس وپال: بحث روی چه‌گونه‌گی تأمین امنیت مراسم روزهای محرم

در این برنامه گرداننده فرحناز فروتن چه‌گونه‌گی تأمین امنیت مراسم روزهای محرم، نقش مردم در این پروسه، توزیع جنگ‌افزار از سوی حکومت به باشنده‌گان غرب کابل و نقش نیروهای امنیتی در تأمین امنیت مراسم‌ روزهای محرم را با حاجی سعادت غزنوی، مشاور امور دینی معاون دوم رییس جمهور بحث کرده است. 

 

 

پرس و پال

پرس وپال: بحث روی چه‌گونه‌گی تأمین امنیت مراسم روزهای محرم

در این برنامه گرداننده فرحناز فروتن چه‌گونه‌گی تأمین امنیت مراسم روزهای محرم، نقش مردم در این پروسه، توزیع جنگ‌افزار از سوی حکومت به باشنده‌گان غرب کابل و نقش نیروهای امنیتی در تأمین امنیت مراسم‌ روزهای محرم را با حاجی سعادت غزنوی، مشاور امور دینی معاون دوم رییس جمهور بحث کرده است. 

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews