Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بند سلما به نام بند دوستی افغان-هند تغییر نام کرد

کابینه حکومت افغانستان، نام بند سلما را به پاس اقدام کشور هند در ساخت این پروژه بزرگ زیربنایی و تحکیم روابط دو کشور، به بند دوستی افغان-هند تغییر داد.

دریک خبرنامه پخش شده ریاست جمهوری آمده است، گفته شده است که این تصمیم در نشست کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور برگزار شد، رویدست گرفته شد.

بربنیاد اطلاعات قنسولگری هند در هرات، مخزن سلما با ۲۰ کیلومتر طول و۳، ۷ کیلومتر عرض گنجایش ذخیره نمودن ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب را دارا می‌باشد و روند آب گیری آن نه تا ۱۲ ماه را در بر خواهد گرفت.

مقام‌های هندی گفته‌اند پروژه بند آبی برقی سلما که با هزینه ۳۰۰ میلیون دالر از سوی حکومت این کشور ساخته می‌شود افزون برتولید ۴۲ مگاوات برق، امکان آبیاری ۸۰ هزار هکتار زمین را دارا می‌باشد.

بند سلما به نام بند دوستی افغان-هند تغییر نام کرد

کابینه حکومت افغانستان، نام بند سلما را به پاس اقدام کشور هند در ساخت این پروژه بزرگ زیربنایی و تح

Thumbnail

کابینه حکومت افغانستان، نام بند سلما را به پاس اقدام کشور هند در ساخت این پروژه بزرگ زیربنایی و تحکیم روابط دو کشور، به بند دوستی افغان-هند تغییر داد.

دریک خبرنامه پخش شده ریاست جمهوری آمده است، گفته شده است که این تصمیم در نشست کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور برگزار شد، رویدست گرفته شد.

بربنیاد اطلاعات قنسولگری هند در هرات، مخزن سلما با ۲۰ کیلومتر طول و۳، ۷ کیلومتر عرض گنجایش ذخیره نمودن ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب را دارا می‌باشد و روند آب گیری آن نه تا ۱۲ ماه را در بر خواهد گرفت.

مقام‌های هندی گفته‌اند پروژه بند آبی برقی سلما که با هزینه ۳۰۰ میلیون دالر از سوی حکومت این کشور ساخته می‌شود افزون برتولید ۴۲ مگاوات برق، امکان آبیاری ۸۰ هزار هکتار زمین را دارا می‌باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره