Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رهبران افغانستان و هند فردا بند سلما را در هرات افتتاح خواهند کرد

قرار است محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان و ناریندرا مودی، نخست‌وزیر هند فردا شنبه بند سلما را در ولایت هرات رسماً افتتاح نمایند. از بند سلما بنام «بند دوستی افغانستان و هند» نیز یاد کرده‌اند.

آقای غنی گشایش بند سلما را سرآغاز یک فصل تازه برای توسعۀ کشور عنوان نموده و از تلاش‌های دولت هند برای ساخت این بند قدردانی کرده‌است.

رییس‌جمهور غنی گفته است: «فردا بند دوستی افغانستان وهندوستان را افتتاح می‌کنیم. افتتاح این بند فصل تازه و امیدهای تازه‌یی را در کشور به وجود می‌آورد و این یک دستاورد بزرگ برای مردم است.»

درهمین حال باشنده گان هرات از افتتاح بند سلما در ولایت شان ابراز خرسندی کرده و ایجاد این بند را قدم بزرگ برای تولید برق از منابع داخلی اعلام کرده اند.

لیلما حمیدی باشندۀ هرات می‌گوید: «جای بسیار خوشی است که بعد ازسالها انتظارحالا بند سلما ساخت شده وما ازبرقی استفاده می کنیم که ازخود ماست ودرکشورخود ما تولید می شود ، جای بسیارخوشی است.»

توریالی عزیزی باشنده هرات گفته است: «افتتاح بند سلما اثرمستقیم بر زراعت و صنعت درهرات دارد ، خانه های ما از برق این بند روش می شوند وزمین های ما نیز آبیاری می شوند ، این واقعآ خوشحال کننده است.»

در این سفر وزیران انرژی وآب ، انکشاف دهات ، زراعت ومالداری و زیرفواعد عامه رئیس جمهوررا همرای می کنند تا برنامه های توسعه یی شان به ویژه دربخش کشاورزی پس ازگشایش بند سلما به هراتیان توضیح دهند.

کشور هند ۳۰۰ میلیون دالر برای احداث این بند به حکومت افغانستان کمک کرده است.

در آستانه سفر رهبر هند به هرات، هزاران نیروی امنیتی در این ولایت به حالت آماده‌باش قرار دارند و نیروهای بسیاری به بند سلما فرستاده شده‌اند تا رهبران دو کشور این بند را رسماً افتتاح کنند.

برای تماشای گزارش کامل به این جا سربزنید.

رهبران افغانستان و هند فردا بند سلما را در هرات افتتاح خواهند کرد

قرار است محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان و ناریندرا مودی، نخست‌وزیر هند فردا شنبه بند سلما را د

Thumbnail

قرار است محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان و ناریندرا مودی، نخست‌وزیر هند فردا شنبه بند سلما را در ولایت هرات رسماً افتتاح نمایند. از بند سلما بنام «بند دوستی افغانستان و هند» نیز یاد کرده‌اند.

آقای غنی گشایش بند سلما را سرآغاز یک فصل تازه برای توسعۀ کشور عنوان نموده و از تلاش‌های دولت هند برای ساخت این بند قدردانی کرده‌است.

رییس‌جمهور غنی گفته است: «فردا بند دوستی افغانستان وهندوستان را افتتاح می‌کنیم. افتتاح این بند فصل تازه و امیدهای تازه‌یی را در کشور به وجود می‌آورد و این یک دستاورد بزرگ برای مردم است.»

درهمین حال باشنده گان هرات از افتتاح بند سلما در ولایت شان ابراز خرسندی کرده و ایجاد این بند را قدم بزرگ برای تولید برق از منابع داخلی اعلام کرده اند.

لیلما حمیدی باشندۀ هرات می‌گوید: «جای بسیار خوشی است که بعد ازسالها انتظارحالا بند سلما ساخت شده وما ازبرقی استفاده می کنیم که ازخود ماست ودرکشورخود ما تولید می شود ، جای بسیارخوشی است.»

توریالی عزیزی باشنده هرات گفته است: «افتتاح بند سلما اثرمستقیم بر زراعت و صنعت درهرات دارد ، خانه های ما از برق این بند روش می شوند وزمین های ما نیز آبیاری می شوند ، این واقعآ خوشحال کننده است.»

در این سفر وزیران انرژی وآب ، انکشاف دهات ، زراعت ومالداری و زیرفواعد عامه رئیس جمهوررا همرای می کنند تا برنامه های توسعه یی شان به ویژه دربخش کشاورزی پس ازگشایش بند سلما به هراتیان توضیح دهند.

کشور هند ۳۰۰ میلیون دالر برای احداث این بند به حکومت افغانستان کمک کرده است.

در آستانه سفر رهبر هند به هرات، هزاران نیروی امنیتی در این ولایت به حالت آماده‌باش قرار دارند و نیروهای بسیاری به بند سلما فرستاده شده‌اند تا رهبران دو کشور این بند را رسماً افتتاح کنند.

برای تماشای گزارش کامل به این جا سربزنید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره