Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهورغنی و نارندرا مودی بند سلما را افتتاح کردند

اشرف‌غنی، رییس جمهور افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز شنبه ۱۵ جوزا در یک گردهمایی بزرگ در هرات بند سلما را رسماً افتتاح کردند.

ساختن این بند برق و آب‌گردان، بیش از ۳۰۰ میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته که از سوی هند پرداخت شده‌است.

این بند که در ولسوالی چشت شریفِ هرات موقعیت دارد، بالای دریای هریرود ساخته شده‌است و قرار است صدها هزار خانواده از برق و آب آن مستفید شوند.

برخی از کارشناسان به این باورند که اگر حکومت افغانستان روی چنین پروژه‌‎ها بیشتر تمرکز کند، اقتصاد افغانستان بهتر خواهد شد و نیز برای شمار زیادی از مردم کار ایجاد خواهد شد.

این بند ۲۰ کیلومتر درازی و سه کیلومتر بر دارد و ظرفیت ذخیره‌سازی ۶۴۰ متر مکعب آب را دارد.

این بند ۴۳ میگاوات برق تولید خواهد کرد و برای ۴۰ هزار خانواده برق خواهد داد. همچنان این بند ظرفیت آبیاری ۸۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را دارد که می‌تواند بیش از ۵۰ هزار خانواده از آن مستفید شوند.

رییس‌جمهورغنی در سخنرانی خود در مراسم گشایش این بند در شهر هرات نخست‌وزیر هند را خوش‌آمد گفت و از همکاری‌های حکومت و مردم هند سپاسگزاری کرد.

وی گفت که با کمک هند رؤیایی که مردم افغانستان چهار دهه منتظر آن بودند به حقیقت پیوست.

وی در ادامه از هند به خاطر ساختن بند سلما قدردانی کرد و از نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر تأمین امنیت این بند نیز اظهار سپاس کرد.

وی گفت: «افغانستان رابطه‌یی دیرینه و دوامدار با هندوستان داشته و میلیون‌ها نقطۀ پیوند دارند.»

وی بیان داشت که هرات از آغاز قرن دهم هجری به این¬سو، هشت‌بار به ویرانی کشیده شد و هربار با عزم استوار از زیر ویرانه‌ها سر بر آورد؛ عظمت خود را احیا کرد و در برابر تاریخ قد برافراشت.

آقای غنی گفت: «كمك مردم و دولت هندوستان به برافراشتن بند دوستی افغان- هند، سلما، بر بلندای چشت شريف، تجدید رابطۀ دیرینۀ هرات و هند و همچنان تحکیم رابطۀ امروز دو کشور در سطح ملت و دولت است.»

رییس‌جمهور کشور گفت که هند بیش از ۲۰۰ پروژۀ خُرد و بزرگ دیگر را در افغانستان در سال‌های پسین راه‌اندازی کرده‌است که در این میان بورسیه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان افغانستان نیز هست.

وی گفت که گشایش بند دوستی افغانستان و هند نشان‌دهندۀ نسل نخستین پروژۀ بزرگ هند در افغانستان است.

وی گفت: «افغانستان در اين‌جا متوقف نخواهد شد. ما علی رغم چالش‌ها و دشواری‌ها، مصمم هستيم كه به جلو حركت كنيم. اين اراده در تک تک فرزندان اين سرزمين وجود دارد.»

وی همچنان گفت که می‌خواهد برای شهروندان کشور این مژده را بدهد که گشایش بند دوستی افغانستان و هند سلسله‌یی از بندهای دیگری‌است که از سوی هند در افغانستان ساخته خواهند شد.

پس از آن، آقای مودی گفت که سخاوت مردم افغانستان مایۀ افتخار آن‌هاست. وی گفت که این لحظه نه‌تنها برای شهروندان افغانستان، بل برای شهروندان هند نیز یک لحظۀ پُر از احساس است.

وی گفت که این پروژه نه‌تنها برای ۵۶۰ قریه در هرات آب مهیا می‌کند، بل برای ۲۵۰ هزار خوانواده برق فراهم خواهد کرد.

آقای مودی گفت که افغان‌ها خواب این پروژه را در سال ۱۹۷۰ دیده بودند، اما جنگ و ناامنی مانع آن شد و نه تنها کشور را بل یک نسل را صدمه زد.

وی گفت که جنگ و ناامنی شهروندان افغانستان را از رسیدن به خواب‌ها و رؤیاهای‌شان و از آن چه برای آیندۀ درخشان شان در نظر دارند، مانع شده نمی‌تواند.

وی گفت که افغان‌ها راه صلح و مذاکره با آنانی را به پیش گرفته‌اند که می‌خواهند این کشور را به کمک دیگران ناامن سازند.

وی گفت که حمایت کشورش محدود به کابل، کندهار یا هرات نیست بل به سراسر افغانستان گسترش خواهد یافت.

نخست‌وزیر هند از شهروندان افغانستان خواست تا با اتحاد زنده‌گی کنند، زیرا دوپارچه‌گی میان آنان باعث فایدۀ دیگران می‌شود.

وی افزود: «موفقیت افغانستان آرزوی هر شهروند هند است. ما خواهان پیشرفت افغانستان در اقتصاد، در امنیت و دیگر بخش‌ها استیم.»

آقای مودی بیان داشت: «ما شاهد سوء ظن دیگران به آیندۀ شما هستیم، اما ارادۀ شما قوی‌اند و شما به رؤیاهای تان خواهید رسید.»

این در حالی‌است که ساختمان جدید پارلمان، که از سوی هند ساخته شده‌است چندی پیش از سوی نخست‌وزیر هند در شهر کابل گشایش یافت که با استقبال گرم شهروندان کشور روبه‌رو شد.

 

رییس‌جمهورغنی و نارندرا مودی بند سلما را افتتاح کردند

اشرف‌غنی، رییس جمهور افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز شنبه ۱۵ جوزا در یک گردهمایی بزرگ

Thumbnail

اشرف‌غنی، رییس جمهور افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز شنبه ۱۵ جوزا در یک گردهمایی بزرگ در هرات بند سلما را رسماً افتتاح کردند.

ساختن این بند برق و آب‌گردان، بیش از ۳۰۰ میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته که از سوی هند پرداخت شده‌است.

این بند که در ولسوالی چشت شریفِ هرات موقعیت دارد، بالای دریای هریرود ساخته شده‌است و قرار است صدها هزار خانواده از برق و آب آن مستفید شوند.

برخی از کارشناسان به این باورند که اگر حکومت افغانستان روی چنین پروژه‌‎ها بیشتر تمرکز کند، اقتصاد افغانستان بهتر خواهد شد و نیز برای شمار زیادی از مردم کار ایجاد خواهد شد.

این بند ۲۰ کیلومتر درازی و سه کیلومتر بر دارد و ظرفیت ذخیره‌سازی ۶۴۰ متر مکعب آب را دارد.

این بند ۴۳ میگاوات برق تولید خواهد کرد و برای ۴۰ هزار خانواده برق خواهد داد. همچنان این بند ظرفیت آبیاری ۸۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را دارد که می‌تواند بیش از ۵۰ هزار خانواده از آن مستفید شوند.

رییس‌جمهورغنی در سخنرانی خود در مراسم گشایش این بند در شهر هرات نخست‌وزیر هند را خوش‌آمد گفت و از همکاری‌های حکومت و مردم هند سپاسگزاری کرد.

وی گفت که با کمک هند رؤیایی که مردم افغانستان چهار دهه منتظر آن بودند به حقیقت پیوست.

وی در ادامه از هند به خاطر ساختن بند سلما قدردانی کرد و از نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر تأمین امنیت این بند نیز اظهار سپاس کرد.

وی گفت: «افغانستان رابطه‌یی دیرینه و دوامدار با هندوستان داشته و میلیون‌ها نقطۀ پیوند دارند.»

وی بیان داشت که هرات از آغاز قرن دهم هجری به این¬سو، هشت‌بار به ویرانی کشیده شد و هربار با عزم استوار از زیر ویرانه‌ها سر بر آورد؛ عظمت خود را احیا کرد و در برابر تاریخ قد برافراشت.

آقای غنی گفت: «كمك مردم و دولت هندوستان به برافراشتن بند دوستی افغان- هند، سلما، بر بلندای چشت شريف، تجدید رابطۀ دیرینۀ هرات و هند و همچنان تحکیم رابطۀ امروز دو کشور در سطح ملت و دولت است.»

رییس‌جمهور کشور گفت که هند بیش از ۲۰۰ پروژۀ خُرد و بزرگ دیگر را در افغانستان در سال‌های پسین راه‌اندازی کرده‌است که در این میان بورسیه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان افغانستان نیز هست.

وی گفت که گشایش بند دوستی افغانستان و هند نشان‌دهندۀ نسل نخستین پروژۀ بزرگ هند در افغانستان است.

وی گفت: «افغانستان در اين‌جا متوقف نخواهد شد. ما علی رغم چالش‌ها و دشواری‌ها، مصمم هستيم كه به جلو حركت كنيم. اين اراده در تک تک فرزندان اين سرزمين وجود دارد.»

وی همچنان گفت که می‌خواهد برای شهروندان کشور این مژده را بدهد که گشایش بند دوستی افغانستان و هند سلسله‌یی از بندهای دیگری‌است که از سوی هند در افغانستان ساخته خواهند شد.

پس از آن، آقای مودی گفت که سخاوت مردم افغانستان مایۀ افتخار آن‌هاست. وی گفت که این لحظه نه‌تنها برای شهروندان افغانستان، بل برای شهروندان هند نیز یک لحظۀ پُر از احساس است.

وی گفت که این پروژه نه‌تنها برای ۵۶۰ قریه در هرات آب مهیا می‌کند، بل برای ۲۵۰ هزار خوانواده برق فراهم خواهد کرد.

آقای مودی گفت که افغان‌ها خواب این پروژه را در سال ۱۹۷۰ دیده بودند، اما جنگ و ناامنی مانع آن شد و نه تنها کشور را بل یک نسل را صدمه زد.

وی گفت که جنگ و ناامنی شهروندان افغانستان را از رسیدن به خواب‌ها و رؤیاهای‌شان و از آن چه برای آیندۀ درخشان شان در نظر دارند، مانع شده نمی‌تواند.

وی گفت که افغان‌ها راه صلح و مذاکره با آنانی را به پیش گرفته‌اند که می‌خواهند این کشور را به کمک دیگران ناامن سازند.

وی گفت که حمایت کشورش محدود به کابل، کندهار یا هرات نیست بل به سراسر افغانستان گسترش خواهد یافت.

نخست‌وزیر هند از شهروندان افغانستان خواست تا با اتحاد زنده‌گی کنند، زیرا دوپارچه‌گی میان آنان باعث فایدۀ دیگران می‌شود.

وی افزود: «موفقیت افغانستان آرزوی هر شهروند هند است. ما خواهان پیشرفت افغانستان در اقتصاد، در امنیت و دیگر بخش‌ها استیم.»

آقای مودی بیان داشت: «ما شاهد سوء ظن دیگران به آیندۀ شما هستیم، اما ارادۀ شما قوی‌اند و شما به رؤیاهای تان خواهید رسید.»

این در حالی‌است که ساختمان جدید پارلمان، که از سوی هند ساخته شده‌است چندی پیش از سوی نخست‌وزیر هند در شهر کابل گشایش یافت که با استقبال گرم شهروندان کشور روبه‌رو شد.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره