Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال شهروندان از گشایش بند سلما

شماری از آگاهان و مردم، با استقبال از گشایش بند سلما، این پروژه را در گسترش روابط میان کابل و دهلی نو موثر می‌گویند.

شهروندان افغانستان نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند را مردی می‌دانند که در هر سفرش به افغانستان خبر خوش «سوغات» می‌آورد.

این استقبال در شبکه‌های اجتماعی نیز گسترده بود و به نظر می‌رسد که نخست‌وزیر هند قهرمان شبکه‌های اجتماعی امروز افغانستان باشد.

مطیع‌الله شهاب، باشندۀ ولایت کنر می‌گوید: «بند سلما یک پروژۀ ملی است و (ساخت آن) یک گام بزرگ است!»

باران صافی، باشنده ولایت کنر می‌گوید: «از حکومت می‌خواهیم که بر جامعۀ جهانی فشار وارد کند تا چنین پروژه‌ها در دیگر ولایت‌ها هم عملی شوند.»

در بیش‌از یک دهه اخیر، دهلی نو کوشیده‌است که کابل را در هر بخش، بیشتر یاری رساند؛ چنان‌که هند اکنون به عنوان پنجمین کمک‌کنندۀ بزرگ افغانستان شناخته می‌شود.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید: «محصلان ما، افسران ما، بریدملان ما، (سال هاست که) به هندوستان می‌روند و آن‌جا آموزش می‌بینند و پس به کشور بر می‌گردند و به مردم افغانستان خدمت می‌کنند. برعلاوه این شما دیدید که حکومت هندوستان به ما چهار هلیکوپتر می ۲۵ را هم کمک کردهاست.»

محمدهاشم اورتاق، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «پروژه بسیار عام‌المنفعه و بسیار خوبی است و مردم می‌توانند از چنین برنامه‌ها به خوبی سود ببرند.»

در همین حال، شماری از آگاهان، این نزدیکی کابل و دهلی نو را، خار چشمی برای برخی از کشورهای دیگر می‌دانند؛ چیزی که به گفته این آگاهان، بارها باعث آماج قرارگرفتن نهادهای دیپلماتیک هند در افغانستان و جان‌باختن ده‌ها شهروند این کشور شده‌است.

عتیق‌الله امرخیل، آگاه مسایل نظامی می‌گوید: «در قسمت محو تروریزم، هندوستان امروز هم و در آینده هم، نقش خود را ادا خواهد کرد؛ به‌خاطری که هر دو کشور افغانستان و هند از تروریزم متأثر استند.»

کمک‌های هند به افغانستان، تنها در بیش‌از ۱۰ سال اخیر، به بیش از دو میلیارد دالر می‌رسد.

افزون بر ده‌ها برنامۀ دیگر اقتصادی و نظامی، ساخت بند سلما، ساخت جادۀ زرنج دلارام و ساختمان تازۀ شورای ملی، بزرگ‌ترین برنامه‌های ساختمانی هند در افغانستان بوده‌اند.

هند در بیش‌از یک دهه اخیر، یکی از بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌گان زیربنایی افغانستان بوده‌است.

هندیان، افزون بر عملی‌کردن صدها پروژۀ اقتصادی، صدها نظامی کشور را نیز آموزش داده‌اند و برخی‌از تجهیزات نظامی را هم به نیروهای امنیتی کمک کرده‌اند.

استقبال شهروندان از گشایش بند سلما

شماری از آگاهان و مردم، با استقبال از گشایش بند سلما، این پروژه را در گسترش روابط میان کابل و دهلی

Thumbnail

شماری از آگاهان و مردم، با استقبال از گشایش بند سلما، این پروژه را در گسترش روابط میان کابل و دهلی نو موثر می‌گویند.

شهروندان افغانستان نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند را مردی می‌دانند که در هر سفرش به افغانستان خبر خوش «سوغات» می‌آورد.

این استقبال در شبکه‌های اجتماعی نیز گسترده بود و به نظر می‌رسد که نخست‌وزیر هند قهرمان شبکه‌های اجتماعی امروز افغانستان باشد.

مطیع‌الله شهاب، باشندۀ ولایت کنر می‌گوید: «بند سلما یک پروژۀ ملی است و (ساخت آن) یک گام بزرگ است!»

باران صافی، باشنده ولایت کنر می‌گوید: «از حکومت می‌خواهیم که بر جامعۀ جهانی فشار وارد کند تا چنین پروژه‌ها در دیگر ولایت‌ها هم عملی شوند.»

در بیش‌از یک دهه اخیر، دهلی نو کوشیده‌است که کابل را در هر بخش، بیشتر یاری رساند؛ چنان‌که هند اکنون به عنوان پنجمین کمک‌کنندۀ بزرگ افغانستان شناخته می‌شود.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید: «محصلان ما، افسران ما، بریدملان ما، (سال هاست که) به هندوستان می‌روند و آن‌جا آموزش می‌بینند و پس به کشور بر می‌گردند و به مردم افغانستان خدمت می‌کنند. برعلاوه این شما دیدید که حکومت هندوستان به ما چهار هلیکوپتر می ۲۵ را هم کمک کردهاست.»

محمدهاشم اورتاق، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «پروژه بسیار عام‌المنفعه و بسیار خوبی است و مردم می‌توانند از چنین برنامه‌ها به خوبی سود ببرند.»

در همین حال، شماری از آگاهان، این نزدیکی کابل و دهلی نو را، خار چشمی برای برخی از کشورهای دیگر می‌دانند؛ چیزی که به گفته این آگاهان، بارها باعث آماج قرارگرفتن نهادهای دیپلماتیک هند در افغانستان و جان‌باختن ده‌ها شهروند این کشور شده‌است.

عتیق‌الله امرخیل، آگاه مسایل نظامی می‌گوید: «در قسمت محو تروریزم، هندوستان امروز هم و در آینده هم، نقش خود را ادا خواهد کرد؛ به‌خاطری که هر دو کشور افغانستان و هند از تروریزم متأثر استند.»

کمک‌های هند به افغانستان، تنها در بیش‌از ۱۰ سال اخیر، به بیش از دو میلیارد دالر می‌رسد.

افزون بر ده‌ها برنامۀ دیگر اقتصادی و نظامی، ساخت بند سلما، ساخت جادۀ زرنج دلارام و ساختمان تازۀ شورای ملی، بزرگ‌ترین برنامه‌های ساختمانی هند در افغانستان بوده‌اند.

هند در بیش‌از یک دهه اخیر، یکی از بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌گان زیربنایی افغانستان بوده‌است.

هندیان، افزون بر عملی‌کردن صدها پروژۀ اقتصادی، صدها نظامی کشور را نیز آموزش داده‌اند و برخی‌از تجهیزات نظامی را هم به نیروهای امنیتی کمک کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره