Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله گشایش بند سلما را به همه شهروندان کشور تبریک گفت

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی گشایش بند سلما را به همه شهروندان کشور تبریک گفت.

آقای عبدالله گشایش این بند را یکی از بی‌سابقه‌ترین اقدامات حکومت افغانستان می‎داند و می‎گوید که بند سلما نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی به توسعۀ پروژه‌های اقتصادی پابند است.

وی می گوید: «امروز برای افغانستان، یک روز خوش و یک گام مثبت و موثر به سوی رشد، انکشاف و پیشرفت است. امروز، با افتتاح بند دوستی افغانستان و هند (بند سلما) پس‌از چهل سال آرزوی مردم افغانستان برآورده شد و متحقق‌گردید. من گشایش این بند را برای تمام مردم افغانستان و مردم کشور دوست هندوستان، مبارک می‌گویم.»

وی در این خبرنامه گرفته است که کار ساخت این بند که برای نُخستین بار، چند دهه قبل توسط سردار محمد داوودخان آغاز شده بود، امروز (شنبه ۱۵ جوزا) به پایان رسید.

وی می افزاید: «اکمال بند سلما در عرصه پیشرفت و توسعه افغانستان، یک اقدام بی پیشینه و بی نظیر بوده و همچنان، نمادی واضح و روشن از دوستی افغانستان و هند می باشد. افغانستان و هند روابط تاریخی دارند و این روابط، همیشه همسو با دوستی، نیت نیک و همکاری بوده است. هند همیشه برای توسعه افغانستان و رفاه مردم افغانستان همکاری نموده و افغان ها از این همکاری های هند قدردانی و امتنان می‌نمایند.»

وی اضافه کرد که افغان ها، دست دوستی هر کسی را که به سوی شان دراز شود، می فشارند، اما به شرطی که دوستی آنان نیز مثل دوستی مردم و دولت هند صادقانه باشد.

وی تأکید کرد: «افغان ها قدر کسانی را می دانندکه با آنان همکاری نماید و در عین حال، کسانی‌ راکه جنگ را برآنان تحمیل می نمایند و افغانستان را ویران میسازند هیچ‌گاهی فراموش نمی‌کنند.»

وی تصریح کرد که با آنکه نا امنی ها چالش بزرگ سد راه حکومت افغانستان به شمار می‎رود، "اما با آنهم حکومت می‌کوشد برای از میان برداشتن فقر و بیکاری زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم کنند.

از سوی هم، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین گشایش بند سلما را دستاورد خوبی برای افغانستان می‌داند.

وی در یک تماس تیلفونی با نریندرا مودی، نُخست وزیر هند می‎گوید که بند سلما و نیز بند ترانیزتی چابهار از پروژه های بسیار بزرگی است و می‌گوید که با گشایش این دو پروژه افغانستان یک کشور ترازیتی میان کشورهای آسیایی می‌شود.

وی هچنان هند را یک شریک خوبی افغانستان می‎داند و می‎گوید که هند در چهارده سال گذشته در بخش بازسازی در کشور سهم فعال داشته است.

این گفته‎ها در حالی ابراز می‎شوند که اشرف‌غنی، رییس جمهور افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند به روز شنبه در یک گردهمایی بزرگ در هرات بند سلما را رسماً افتتاح کردند.

ساختن این بند برق و آب‌گردان، بیش از ۳۰۰ میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته که از سوی هند پرداخت شده‌است.

این بند که در ولسوالی چشت شریفِ هرات موقعیت دارد، بالای دریای هریرود ساخته شده‌است و قرار است صدها هزار خانواده از برق و آب آن مستفید شوند.

این بند ۲۰ کیلومتر درازی و سه کیلومتر بر دارد و ظرفیت ذخیره‌سازی ۶۴۰ متر مکعب آب را دارد.

این بند ۴۳ میگاوات برق تولید خواهد کرد و برای ۴۰ هزار خانواده برق خواهد داد. همچنان این بند ظرفیت آبیاری ۸۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را دارد که می‌تواند بیش از ۵۰ هزار خانواده از آن مستفید شوند.

عبدالله گشایش بند سلما را به همه شهروندان کشور تبریک گفت

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی گشایش بند سلما را به همه شهروندان کشور تبریک گفت.
آق

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی گشایش بند سلما را به همه شهروندان کشور تبریک گفت.

آقای عبدالله گشایش این بند را یکی از بی‌سابقه‌ترین اقدامات حکومت افغانستان می‎داند و می‎گوید که بند سلما نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی به توسعۀ پروژه‌های اقتصادی پابند است.

وی می گوید: «امروز برای افغانستان، یک روز خوش و یک گام مثبت و موثر به سوی رشد، انکشاف و پیشرفت است. امروز، با افتتاح بند دوستی افغانستان و هند (بند سلما) پس‌از چهل سال آرزوی مردم افغانستان برآورده شد و متحقق‌گردید. من گشایش این بند را برای تمام مردم افغانستان و مردم کشور دوست هندوستان، مبارک می‌گویم.»

وی در این خبرنامه گرفته است که کار ساخت این بند که برای نُخستین بار، چند دهه قبل توسط سردار محمد داوودخان آغاز شده بود، امروز (شنبه ۱۵ جوزا) به پایان رسید.

وی می افزاید: «اکمال بند سلما در عرصه پیشرفت و توسعه افغانستان، یک اقدام بی پیشینه و بی نظیر بوده و همچنان، نمادی واضح و روشن از دوستی افغانستان و هند می باشد. افغانستان و هند روابط تاریخی دارند و این روابط، همیشه همسو با دوستی، نیت نیک و همکاری بوده است. هند همیشه برای توسعه افغانستان و رفاه مردم افغانستان همکاری نموده و افغان ها از این همکاری های هند قدردانی و امتنان می‌نمایند.»

وی اضافه کرد که افغان ها، دست دوستی هر کسی را که به سوی شان دراز شود، می فشارند، اما به شرطی که دوستی آنان نیز مثل دوستی مردم و دولت هند صادقانه باشد.

وی تأکید کرد: «افغان ها قدر کسانی را می دانندکه با آنان همکاری نماید و در عین حال، کسانی‌ راکه جنگ را برآنان تحمیل می نمایند و افغانستان را ویران میسازند هیچ‌گاهی فراموش نمی‌کنند.»

وی تصریح کرد که با آنکه نا امنی ها چالش بزرگ سد راه حکومت افغانستان به شمار می‎رود، "اما با آنهم حکومت می‌کوشد برای از میان برداشتن فقر و بیکاری زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم کنند.

از سوی هم، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین گشایش بند سلما را دستاورد خوبی برای افغانستان می‌داند.

وی در یک تماس تیلفونی با نریندرا مودی، نُخست وزیر هند می‎گوید که بند سلما و نیز بند ترانیزتی چابهار از پروژه های بسیار بزرگی است و می‌گوید که با گشایش این دو پروژه افغانستان یک کشور ترازیتی میان کشورهای آسیایی می‌شود.

وی هچنان هند را یک شریک خوبی افغانستان می‎داند و می‎گوید که هند در چهارده سال گذشته در بخش بازسازی در کشور سهم فعال داشته است.

این گفته‎ها در حالی ابراز می‎شوند که اشرف‌غنی، رییس جمهور افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند به روز شنبه در یک گردهمایی بزرگ در هرات بند سلما را رسماً افتتاح کردند.

ساختن این بند برق و آب‌گردان، بیش از ۳۰۰ میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته که از سوی هند پرداخت شده‌است.

این بند که در ولسوالی چشت شریفِ هرات موقعیت دارد، بالای دریای هریرود ساخته شده‌است و قرار است صدها هزار خانواده از برق و آب آن مستفید شوند.

این بند ۲۰ کیلومتر درازی و سه کیلومتر بر دارد و ظرفیت ذخیره‌سازی ۶۴۰ متر مکعب آب را دارد.

این بند ۴۳ میگاوات برق تولید خواهد کرد و برای ۴۰ هزار خانواده برق خواهد داد. همچنان این بند ظرفیت آبیاری ۸۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را دارد که می‌تواند بیش از ۵۰ هزار خانواده از آن مستفید شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره